Meny
Bli medlem

- Tiltaksløst fra regjeringen

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringens forslag til revidert nasjonal-budsjett er tiltaksløst, mener Sp. - Vi har en regjering som er mer opptatt av å benekte at vi har en arbeidsledighetskrise enn å gjøre noe med den, sier Trygve Slagsvold Vedum.

 

 

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er tiltaksløst, mener Senterpartiet.

Vi har en regjering som er mer opptatt av å benekte av at vi har en arbeidsledighetskrise enn å gjøre noe med den. Det bærer revidert nasjonalbudsjett preg av. Det viktigste tiltaket regjeringen foreslår mot arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet er finansiert med penger regjeringen selv kuttet i fjor, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet i fjor høst en halv milliard til vedlikehold og rehabilitering i kommunene som senere ble utradert av Høyre, Frp, Venstre og Krf i løpet av budsjettprosessen. Nå selger regjeringen et vedlikeholdstilskudd til kommunene på 250 millioner som en stor nyhet og viktig tiltak i kampen mot den økende arbeidsledigheten. Videre foreslår regjeringen 150 millioner kroner til vedlikehold og investering i riksveier, et område hvor det ble kuttet mer enn 800 millioner kroner på gjennom budsjettbehandlingen på Stortinget. Regjeringen foreslår å øke vedlikeholdet av sykehusbygg, som også dette ble kuttet i budsjettavtalen i fjor høst.

- Dette er et tiltaksløst budsjettforslag som ikke tar utfordringene i hele landet på alvor. Regjeringen klarer for eksempel ikke å gravlegge flyseteavgiften, som setter opp mot tusen arbeidsplasser bare i Østfold i fare. Det er heller ingen store tiltak som kommer Nord-Norge eller innlandsfylker som Hedmark og Oppland til gode, fortsetter Senterpartilederen