Meny
Bli medlem

Tinn bør vurdere mulighetene for å fortsette som en egen kommune

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Dette mener ordførerkandidaten for Tinn Sp, Bjørn Sverre Sæberg Birkeland. I motsetning til det som er i tiden, nemlig å utrede hvem den enkelte kommune bør slå seg sammen med og hvilke fordeler det har, bør vår kommune utrede om vi står oss bedre ved å fortsette som en egen kommune, uten å slå oss sammen med andre.

Personlig og politisk har jeg ingen vanskeligheter med at kommuner velger å slå seg sammen, men Tinn kommune er på størrelse med Vestfold fylke, og er på alle andre måter særegen, hevder Birkeland.

Som jeg tidligere har hevdet, kan jeg ikke se at kommunen vår har noen som helst fordel av å slå seg sammen med andre, verken økonomisk og/eller kvalitetsmessig.

Den aller største utgiftsposten for vår kommune handler om helse-, omsorg- og oppveksttjenester, og da er storfordelene ikke til stede, om vi ønsker å opprettholde bosetning i distriktene.

Jeg ser at det gjentatte ganger blir uttalt at det er Regjeringen og Stortinget som ønsker denne reformen, og da ligger det liksom implisitt at vi ikke har noe valg. Jeg må da gjenta at det har vi selvsagt. Det er det enkelte kommunestyre  som bestemmer dette, med eller uten en folkeavstemming i ryggen. Slik lyder lovverket i kommuneloven og Inndelingsloven.

Mitt forslag er at Tinn kommune konsekvensutreder kommunens muligheter for å fortsette som en egen kommune. Så får innbyggerne i Tinn og kommunestyre ta stilling til utredningen og gjøre valg ut fra dette.

Folkeavstemming om et så viktig spørsmål er det selvsagt nødt til å bli, sier Birkeland.

Kontakt

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland

Ordførerkandidat for Tinn Senterparti

Mobil: 911 76 706

E-post: [email protected]