Meny
Bli medlem

Tinn Senterparti om Rjukan Sykehus

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Vi viser til pressemelding fra Tinn Arbeiderparti 26.8.14 der Tinn Arbeiderparti lanserer planer om å etablere en Friklinikk på Rjukan. Sitat fra pressemeldingen: ?Det arbeides konstruktivt i Arbeiderpartiet med mulighetene for å etablere rammer for en fremtidig aktivitet ved Nye Rjukan sykehus. Alle steiner snus for å se etter nye muligheter som kan gi en varig løsning. Tinn Ap, Vinje Ap, Telemark Ap og Arbeiderpartiet sentralt jobber i fellesskap for å finne disse løsningene og målet er å finne nye framtidsretta tilbud for Rjukan sykehus innenfor rammene satt av Stortinget 17. juni 2014.? Dette er gledelig, sett fra Senterpartiets side, at AP lokalt, regionalt og sentralt er så positive. Også Senterpartiet har jobbet intensivt etter vedtaket 17.6.14 med sikte på å etablere et best mulig spesialisthelsetilbud på Rjukan sykehus

.Det vises i den sammenheng til Kjersti Toppe(SP) sin kronikk til media i dag 26. 8.14 der hun bl.a. viser til Hallingdal sjukestugu med tilbud  i en rekke spesialisthelsetjenester og med 20 senger som hun foreslår. Og hun viser til Vejle i Danmark der det er utviklet en ordning for å korte ned helsekøene. “En lignende “kø-kortordning “(friklinikk) kan etableres på Rjukan,” skriver hun.

Tinn Senterparti er helt enig med Kjersti Toppe, og når nå også Arbeiderpartiet tar til orde for et slikt tilbud, skulle det være all grunn til å skape stortingsflertall for et slikt tilbud på Rjukan, slik Kjersti Toppe skriver.

Og dette er helt i tråd med det skrivet Formannskapet i Tinn sendte til Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg 5.8.2014. Og dermed regner jeg med at alle partiene i Tinn støtter dette.