Meny
Bli medlem

TISA og TTIP krever debatt og politisk styringsvilje

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Kari Gjems fra Nei til EU har helt rett i sin kritikk av TTIP og TISA. Jeg reagerer kraftig på påstandene Gunnar Gundersen (H) kommer med i sitt svar til henne. Gundersen prøver å avfeie Gjems´ argumenter som "underlige" og "absurde". I en så viktig sak som TTIP og TISA, bør man kunne forvente at en stortingsrepresentant vil innta en mer saklig og konstruktiv rolle.

Vi vet ikke hva endelig resultat av forhandlingene om TISA eller TTIP blir, men vi vet at det angår oss i Norge og i Hedmark. Forhandlingene bærer sterkt preg av hemmelighold, men takket være lekkasjer vet vi også en del om hvilke virkemidler som skal tas i bruk, slik Gjems peker på.

Vi kan ikke diktere det USA eller EU forhandler mellom seg om TTIP, men vi kan gjøre det vi kan for å påvirke, og ikke minst ta stilling til hva vi vil gjøre når en avtale foreligger. Fylkestinget vedtok etter initiativ fra Senterpartiet rett før jul en uttalelse om TTIP, som Høyre stemte imot:

" EU og USA er sentrale handelspartnere for Norge. Na?r en avtale mellom EU og USA foreligger, ma? Norge ta stilling til va?re alternativer. Regjeringen ma? da sørge for en bred, a?pen samfunnsdebatt, basert pa? analyser og vurderinger av virkninger av en slik avtale, i samarbeid med fagbevegelsen, næringsorganisasjoner og sivilt samfunn. Hensynet til eksportnæringenes betingelser er viktig. Samtidig mener fylkestinget at Norge ikke kan innga? noen handelsavtale som:

1.Begrenser folkestyret og det demokratiske handlingsrommet.

2.Svekker matproduksjonen og mattryggheten i Norge.

3. Svekker opparbeidede arbeidstakerrettigheter, sosiale rettigheter og viktige standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet."

Dette er konstruktivt politisk arbeid, ikke latterliggjøring av en ekstremt viktig debatt slik Gundersen forsøker seg med i sitt innlegg. At Høyre stemte mot vedtaket er også ganske toneangivende for hva de mener om vern av demokrati, matproduksjon og rettigheter i Norge.

Emilie Mehl

Fylkestingsrepresentant (Sp)