Meny

To spor i tunnel

Sist endret: 16.03.2017
Vedtatt resolusjon årsmøte 6 februar 2016: Sør Trøndelag Senterparti vil at det i arbeidet med dobbeltspor anbefales to spor i tunnel mellom Ranheim og Hommelvik.

To spor i tunnel gir mulighet for å rdusere reisetiden langs Trønderbanen vesentlig, og vil kunne binde sammen de befolkningstetteomerådene langs banen til et arbeidsmarked. Det vil også kunne gi en god og mer miljøvennlig transportløsning mellom Trondheim og Trondheim Lufthavn , Værnes.

 

To spor i tunnel mellom Ranheim og Hommelvik vil kunne frigjøre sjønære omeråder i Malvik til friluftsaktivitet og for boligbygging i landlige, men sentrumsnære omeråder, samtidig som en unngår nedbygging av matjord. Det må finnes løsninger slik at to spor i tunnel ikke fører til nedbygging av matjord i Trondheim.