Meny
Bli medlem

To verdige prisvinnere

Sist endret: 27.09.2020
- Fredsprisen til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai er en pris for verdens barn. Den handler om framtiden og bærer bud om barn og unges mulighet til å løse framtidsutfordringer og er et sterkt signal i kampen mot barnearbeid og for retten til utdanning, sier parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad.


 
I dag ble det klart at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai mottar Nobels fredspris for 2014. Senterpartiets Stortingsgruppe gratulerer prisvinnerne.

- Dette er en pris for verdens barn. Den handler om framtiden og bærer bud om barn og unges mulighet til å løse framtidsutfordringer og er et sterkt signal i kampen mot barnearbeid og for retten til utdanning, sier parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad.

- Satyarthi har gjennom sitt arbeid for menneskerettigheter  gjort en viktig innsats for å stoppe barnearbeid og gi barn rett til skolegang. Hans arbeid kommer nok i dag til å havne litt i skyggen av Malalas mer spektakulært dramatiske livshistorie, men hans innsats er fantastisk, fortsetter Arnstad.

- Jeg gleder meg også over at en pakistansk muslim og indisk hindu får fredsprisen på samme dag. Alle som kjenner de religiøse og politiske spenningene på Det indiske subkontinent, ser at også dette er en viktig symbolsk fasett ved dagens fredspris, sier den parlamentariske lederen.

- Det er klart at Nobelkomiteen med dette har tatt et dristig grep med tanke på Malala og hennes unge alder. Aldri før har en nobelprisvinner vært så ung. Når først man velger å gi Nobels fredspris til en 17-åring, tror jeg Malala Yousafzai er et usedvanlig godt valg. Når hun står fram i offentligheten, er det med et alvor og et engasjement – og ikke minst en modighet - som lover det beste for hennes kommende arbeid, avslutter Marit Arnstad.

 

Her er kunngjøringen fra Nobelkomiteen: 
 
Nobels fredspris for 2014
Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Barn skal gå på skole, ikke utnyttes for økonomiske formål. I verdens fattige land er 60 prosent av befolkningen i dag under 25 år. Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner.


Med stort personlig mot har Kailash Satyarthi, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner, alle fredelige, for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.


Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.


Nobelkomiteen ser et viktig poeng i at en hindu og en muslim, en inder og en pakistaner møtes i en felles kamp for utdanning og mot ekstremisme. Mange andre personer og institusjoner i det internasjonale samfunn har også bidratt. Det er beregnet at det i dag finnes 168 millioner barnearbeidere rundt om i verden. I 2000 var tallet 78 millioner høyere. Verden er kommet nærmere målet om avskaffelse av barnearbeid.


Kampen mot undertrykkelse og for barn og unges rettigheter bidrar til realiseringen av det "brorskap mellom nasjonene" som Alfred Nobel omtaler i sitt testamente som et av kriteriene for Nobels fredspris.