Meny
Bli medlem

Tok i mot Innlandsplattform for rovviltpolitikken

Sist endret: 27.09.2020
Marit Arnstad mottok 17. mars "Innlandsplattformen" - et opprop med krav for bærekraftig utmarksutnytting og ivaretakelse av biologisk mangfold fra 19 organisasjoner. - Jeg er ser fram til å ta debatten når regjeringen nå kommer til Stortinget med sak om forvaltning av ulv, sier Marit Arnstad.

 

 

Senterpartiets parlamentariske leder og medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite Marit Arnstad mottok 17. mars "Innlandsplattformen" - et opprop med krav for bærekraftig utmarksutnytting og ivaretakelse av biologisk mangfold fra 19 organisasjoner.


- Jeg er ser fram til å ta debatten når regjeringen nå kommer til Stortinget med sak om forvaltning av ulv, sier Marit Arnstad. - Stadig flere ulv har gitt en svært alvorlig situasjon som rammer både beitebruk, utmarksinteresser og livskvalitet. Dette må vi ta konsekvensen av, sier Arnstad.
 
I plattformen står det at  "Med utgangspunkt i forestående punkter mener vi det er uforenlig med aktiv bruk av våre utmarksressurser å ha ynglende ulv i Norge.  Dette må sees i sammenheng med et unisont politisk ønske om et grønt skifte, der det er nødvendig å bruke våre fornybare naturgitte ressurser optimalt og ta vare på det biologiske mangfoldet."
 
Om ulv mener Senterpartiet at:
- grenserevirene må telles med i bestandsmålet
- at det må gjennomføres lisensjakt også innenfor ulvesona
- at lisensfellingsperioden må utvides innenfor ulvesona
- at det må innføres stående fellingstillatelse på ulv i prioriterte beiteområder i beitesesongen