Meny

Tømmerkai i Drammen

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget, Ole Johnny Stavn stiller spørsmål: Vil fylkesordføreren engasjere seg i å finne en god løsning for tømmereksport til sjøs i Drammensområdet både for en midlertidig havn og en permanent havn på sikt?
 
 
Tømmerkai i Drammensområdet.
Usikkerheten rundt muligheten for å få fraktet tømmer sjøveien i fra Drammensområdet har vært et brennbart tema i media i sommer. Halve Drammen havn har blitt stengt for utskiping av tømmer og Lier kommune nekter å la skognæringen få bruke havna i Lierstranda til midlertidig utskiping. I skogbruket er en avhengig av å få avsetning også for massevirke, ikke bare for skurtømmer, dersom det skal være lønnsomhet i hele verdikjeden.
Får vi ikke på plass en ny tømmerkai i Drammensregionen rimelig snart, vil høye transportkostnader true hele næringen. Da må vi frakte massevirket ut av landet med lastebil eller tog, som er langt dyrere og mye mindre miljøvennlig. Konsekvensene blir lavere produksjon av tømmer og oppsigelser. 
Denne saken har to tidsfaser. En fase der en midlertidig havn tillates brukt for å få umidelbar utskiping av tømmer, og en fase der det etableres en permanent havn for framtida.
En mulig løsning for skognæringen er å få til en midlertidig løsning på Lierstanda. Her ligger det allerede en etablert tømmerkai som ble brukt av Södra Cell for å frakte tømmer på lektere fra Lier til Tofte. Sødra Cell har her hatt en oppsjon på bruk av dette området fram til 2029, så dette handler ikke om noen ny aktivitet. Denne tømmerkaia ligger brakk og ubenyttet, men Lier kommune har sagt nei til skognæringens forespørsel om å få benytte området som en midlertidig løsning.
Drammen og Lier har ikke bare et særskilt ansvar for skogbruket Buskerud i dette tilfellet, men for hele Østlandsregionen.
Skognæringen trenger også en ny større tømmerhavn i Drammens-området på permanent basis, og denne behøver nødvendigvis ikke ligge i Lier.
Skiping med båt gir muligheter for eksport av større mengder tømmer og flere kjøpere. Én båt frakter tømmer tilnærmet ti tømmertog eller hundre tømmerlastebiler. I praksis vil hele det nord-Europeiske markedet være tilgjengelig med båt fra Drammen. Til Tofte ble det skipet 327 000 tonn tømmer og 116 000 tonn flis årlig, og eksporten kommer etter hvert til å bli like stor.
Tømmerhavna i Drammen er meget viktig for skogbruket i regionen etter nedleggelsen av cellulosefabruikken på Tofte. Dette gir muligheter for skogbruksnæringen i hele Østlandsregionen. Dette er viktig for næringsutvikling og for verdiskaping.
 
Dette handler om å vise en næringsvennlighet til ei langsiktig næring som akkurat nå er nede i en bølgedal.
 
Vil fylkesordføreren engasjere seg i å finne en god løsning for tømmereksport til sjøs i Drammensområdet både for en midlertidig havn og en permanent havn på sikt?