Meny
Bli medlem

Tor Peder Lohne: Våte og ville valgkamputspill

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Når andre partier er mer opptatt av oppvarmet badevann, vil Senterpartiet heller prioritere ressurser til rent drikkevann!

I dag offentliggjøres rapporten «State of the Nation», som fastslår et enormt vedlikeholdsbehov på blant annet vannforsyning og avløpshåndtering i landets kommuner. Et stadig våtere og villere klima forverrer situasjonen i aldrende infrastruktur; avløpsrørene klarer ikke ta unna både kloakk og flomvann samtidig, slik at forurenset vann lekker inn i hullete vannrør som ligger like inntil. Selv innbyggere i Drangedal har i de senere år måttet koke drikkevann, etter at de bokstavelig talt har fått smake vedlikeholdsetterslepet.

Mye bra er satt i gang det siste, og spesielt er det gjort store investeringer i ny drikkevannsforsyning. Til tross for dette er det altså et stort behov for ressurser til vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende infrastruktur.

Dersom kommunen skal kunne tilby trygt og godt drikkevann i fremtiden, er det avgjørende at man ikke lar pengene renne ut med badevannet, men at man fører en ansvarlig politikk på lang sikt. Om klimaet ikke er i balanse, bør i det minste kommuneøkonomien være det.

Og la det være sagt, rent drikkevann er bare ett av mange tiltak vi prioriterer høyere enn svømmehall.

Tor Peder Lohne
Ordførerkandidat, Senterpartiet

P.S.: På søndag er det verdens vanndag, og i år markeres behovet for bærekraftig utvikling. Drikk mye vann, men ta gjerne en litt kortere dusj!