Meny
Bli medlem

Torp er Grenlands hovedflyplass

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Bamble Senterparti er helt på linje med Beate Marie Dahl Eide (SP). Skien flyplass har vist seg å ikke være liv laga. Realiteten er at Torp er Telemarks og Grenlands hovedflyplass

For næringslivet vil det være viktigere med hyppigere avganger fra Torp, enn å måtte benytte de få tilbud som vil være fra Geiteryggen.  Dette vil være adskillelig mer samfunnsnyttig økonomisk , som igjen kommer  alle våre innbyggere til gode.

Det er ingen oppgaver som løses av Geiteryggen som ikke Torp kan løse.  Når vi så får på plass en topp moderne jernbane, vil det redusere reisetida fra Grenland betraktelig. 

Vi forstår frustrasjonen til de ansatte ved Skien Lufthavn, men ser dessverre ikke nok argumenter for å holde liv i dette store tapsprosjektet.