Meny

Trebru over Mjøsa

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Varaordfører i Lillehammer, Per Prestrud, oppfordrer Statens vegvesen til å vurdere trebru over Mjøsa.

Planleggingen av ei ny Mjøsbru er i gang. Den som står der nå skal rives og det lanseres nye alternativ både sør og nord for eksisterende bru. Hva som blir valgt gjenstår å se - det søre alternativet peker seg antagelig best ut - men det som er mest intressant for mange av oss er hvilket materiale som blir valgt, enten tre eller stål og betong. Og dette for et prosjekt som vil bli stående i generasjoner framover.

Hedmark og Oppland er landets største skogfylker. Skogbruket er derfor en betydelig næring og det er viktig å benytte seg av tre og trevirke der det er fornuftig og mulig. Fylkestingene har nylig vedtatt en skog - og trestrategi som innebærer en styrking av skogens bidrag til verdiskapning i hele landet og til å nå viktige energi-, klima og miljømål. En strategi er bl a å synliggjøre treets muligheter som byggemateriale og bidra til utvikling av Innlandets lererandørindustri gjennom økt bruk av tre generelt i bygg. 

Jeg oppfordrer Statens vegvesen sterkt til vurdere trebru. Det sies at det er en utfordrende teknologi som skal til, men kanskje er dette prosjektet det som skal til for nettopp å utvikle en slik måte å bygge på. Om en fikk det til ville det være både banebrytende og fremtidsrettet, og for innovasjonsmiljøene måtte en slik oppgave være utrolig intressant og nyskapende. Å ta opp oljen fra havdypene krevde også ny teknologi så nye oppfinnelser er gjort før. Forskning og nyskapning er kanskje noe av det vi trenger aller mest i utviklingen av samfunnet i årene som ligger framfor oss. Ny trebru over Mjøsa ville bli et landemerke og sette Innlandet på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Per Prestrud, Sp, 
varaordfører i Lillehammer

Dette innlegget sto på trykk i GD 27. februar.