Meny
Bli medlem

Trivelig årsmøte med gode debatter

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Borre og Horten Sp holdt årsmøte på Maiastua på Nykirke 18. november. Lokallaget er solid, både med dyktige folk, proff gjennomføring av årsmøtet og grei økonomi. Lokallaget hadde i sin virksomhetsplan for i år å utvikle organisasjonen, og om målet var enda høyere, er fem nye medlemmer virkelig bra for et lokallag!

Kommunestyrerepresentant Ivar Andreassen er aktiv og synlig i bystyret, og det jobbes bra i utvalgene. Blant sakene de har engasjert seg i er jernbanesaken, barnehage på Nykirke, bygging av ny Granly skole, leirskole og markagrensa i Horten og natursenteret Borrevannet.

Gjenvalg på leder, Harald Ouff, med ny sekretær, Ole Andreassen. Tone Semb ble takket for lang innsats for Borre og Horten Senterparti med gode ord og blomster. Alle plasser ble besatt, men de hadde ønsket seg flere engasjerte til å dele styreplassene på.

Kathrine Kleveland fra Vestfold Senterparti orienterte om Senterpartiets alternative budsjett som ble lagt fram dagen før. Senterpartiet bruker mindre oljepenger enn de blå-blå, men klarer likevel å gi mer til flere. Hun trakk også ut endel saker som gjelder Vestfold spesifikt. Hun fortalte fra ”Vestfold i Sentrum” med Aarebrot og Borten Moe, programkomiteens arbeid med mere. Ellers inviterte hun til organisasjonskurset med Per Olaf Lundteigen 12. januar og til regional valgkampsamling for kandidatene 17.-18. januar i Tønsberg.

Det ble servert salat og gryterett og rundt et hyggelig dekket bord gikk gode prinsipielle diskusjoner om eiendomsskatt, plassering av jernbanetrasé, kommunestruktur. Fylkeslederen takket for et trivelig og målretta lokallagsårsmøte, og fikk til og med blomster med hjem.

Kathrine Kleveland