Meny

TROMS SENTERPARTI MED UDISKUTABLE KRAV FOR SAMARBEID DE NESTE 4 ÅRENE

Senterpartiet i Troms inngikk et samarbeid med de øvrige av dagens fylkesrådspartier (V,Kp,FrP og H) for ett år og seks måneder siden, for å berge den videregående skolestrukturen nedleggelser av flere skoler og skolesteder foreslått av Fylkesrådet Svensgård utgått fra Ap, KrF og H. Samme fylkesråd foreslo også å skyve Bjarkøy- og Langsundforbindelsene ut i det blå, disse realiseres nå med Sp i fylkesrådet.

 For kommende fireårsperiode etter høstens fylkestingsvalg, har Senterpartiet 3 udiskutable krav som vi må ha gjennomslag for ovenfor det/de partiene vi i tilfelle skal samarbeide med i fylkesrådsposisjon kommende 4 år.

Kravene er:

1. Dagens vedtatte videregående skolestruktur ligger fast og skal utvikles videre. Det handler om lik rett til utdanning og grunnlaget for å ta hele Troms i bruk. Sp vil være garantisten for dette også framover.

2. Tilslutning  til krav  om nasjonal "etterslepspakke" på minimum 50 miliarder kroner over 10 år for å løse vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i landet. Derav minimum 16 mrd til Nordnorge og 6 milliarder til Troms. Dette handler om at de 3000 km fylkesvei i Troms er ei forutsetning for næringsutvikling og bosetting. Med dagens statlige rammer til Fylkeskommunene vil det kunne ta 40 år å løse vedlikeholdsetterslepet på 6-8 mrd i Troms, det er ikke akseptabelt.

3. Tilslutning til at Fylkeskommunens regionale utviklerrolle skal styrkes. Stortinget har vedtatt at det skal være tre forvaltningsnivåer. Dermed er det viktig å være klar og tydelig på at det regionale nivået (dagens fylkeskommuner) skal ha styrket økonomi, mere makt og myndighet blant annet på bekostning av regionale statlige myndigheter.

For Senterpartiet i Troms er det svært viktig at man styrker og utvikler Fylkeskommunens rolle som en sterk politisk kraft, som står opp for innbyggerne, næringslivet og framtida for fylket og landsdelen.

Ivar B Prestbakmo

1 kandidat Troms Sp og Fylkesråd for samferdsel og miljø