Meny
Bli medlem

Troms Senterparti sier nei til flyseteavgiften!

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Troms Senterparti støtter ikke forslaget om å innføre flyseteavgift fra 1.april 2016. Dette vil ramme distriktene ekstra hardt, som fra før har høye priser på sine flyruter.

Troms Senterparti mener dette vil føre til økte kostnader og true opprettholdelse av tilbudet for de minst lønnsomme flyrutene

Det er næringslivet og reisende i distrikts-Norge og Nord-Norge, som vil lide mest ved å bli påført høyere transportkostnader og redusert rutetilbud, som følge av denne avgiften. For mange finnes det ikke alternativ til fly.

Flyselskapene mener at så mange som 5.000 – 6.000 arbeidsplasser kan være truet. Dette fordi lønnsomheten ved å trafikkere distriktene er så lav at flyselskapene kan bli nødt til å legge ned flyruter. Helse Nord sier de vil få en merutgift på 12,5 millioner kroner. NHO har også uttykt sin skepsis til avgiften som de mener vil føre til tap av flere tusen arbeidsplasser.

Det er usikkerhet rundt hvilken klimaeffekt en slik flyseteavgift vil få, om den i det hele tatt gir noen. Etter vår mening må alle samfunnssektorer være med og ta klimaansvar, gjennom avgiftssystemet, ordninger som stimulerer til ny teknologi eller andre utslippsreduserende tiltak. Troms Senterparti ønsker ikke denne avgiften er det fordi den har en uklar klimaeffekt, samtidig som den rammer distriktene og vår landsdel uforholdsmessig hardt.

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøte