Meny
Bli medlem

Troms Senterparti sier nei til OL i Oslo!

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Tall fra Norges Idrettsforbund viser at etterslepet på idrettsanlegg øker. Det totale etterslepet er kommet på 2,3 milliarder. Etterslep og pris var viktige årsaker til at idretten sa nei til OL for fem år siden.

Etterslepet på spillemidler har siden da økt fra 1,5 milliarder i oktober 2008 til 2,3 milliarder i 2013. Samtidig sier en Ernst & Young-rapport at prisen på et OL kan bli på 50 milliarder – titalls milliarder over sammenlignet med OL som var planlagt for fem år siden, og det før tallene er kvalitetssikret av staten. 

Troms Senterparti er opptatt av idrett, og syns blant annet Oslo arrangerte et fantastisk ski VM i 2011. Men nå mener vi det er på tide at etterslepet på norske idrettsanlegg tas før man planlegger en stor idrettsfest igjen. Hele landet mangler anlegg. Det har ikke manglet på penger til Holmenkollen-utbygging eller nytt snowboard-anlegg på Tryvann, ei heller til OL-søknad. Søkeprosessen alene koster ca. 150 millioner kroner. Dette er penger som kunne gitt Oslo-idretten 30-40 nye kunstgressanlegg.

Troms Senterparti sier som idretten selv sa for fem år siden da de sa nei til en stor idrettsfest «at det nå blir uaktuelt å behandle andre norske søknader på en stund - også når det gjelder et eventuelt norsk OL i 2022, vi må nå prioritere etterslepet i hele landet»