Meny
Bli medlem

Tron Kallum gjenvalgt som fylkesleder

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
Det var god stemning og engasjerte delegater på årsmøtet som hadde en fin og munter dialog med partileder Trygve Slagsvold Vedum.

På årsmøtet til Østfold Senterparti som var i Skiptvet lørdag 5. mars 2016 ble Tron Kallum fra Spydeberg enstemmig gjenvalgt som fylkesleder for de neste to årene. Det er kun en endring i styresammensetningen som ble valgt på ekstraordinært møte 3. november 2015. Varaordfører Anne Grethe Larsen fra Skiptvedt ble valgt inn som ny 2. nestleder. Styrets sammensetning er som følger:

Leder: Tron Kallum Spydeberg gjenvalg 2 år

1.nestleder: Simen Gjølsjø Hobøl gjenvalg 1 år

2.nestleder: Anne Grethe Larsen Skiptvet Ny 1 år

Fylkesstudieleder/Nor?Sørkontakt: Inger Kaatorp Rakkestad gjenvalg 2 år

Styremedlem: Anders Brynhildsen Aremark gjenvalg 2 år

Styremedlem: Thor Bjønnes Hvaler gjenvalg 1 år

1. vararepr.: Maren Lunde Rakkestad Ny 1 år

2. vararepr.: Grete Bjerke Marker Ny 1 år

3. vararepr.: Trude Svenneby Trøgstad gjenvalg 1 år

 

Det var god stemning og engasjerte delegater på årsmøtet som hadde en fin og munter dialog med partileder Trygve Slagsvold Vedum. Østfold Senterparti hadde, som senterpartiet på landsbasis, et godt valg i 2015 og nå er det Stortingsvalget 2017 partiet retter seg inn mot.

Fylkesleder Tron Kallum sa i sin tale at det kan virke som det kun er Senterpartiet i Østfold som i realiteten er opptatt av lokaldemokratiet og nærmiljøet hvor tjenestene skal leveres der hvor folk bor. Dette begrunnet han med den måten kommunereformen gjennomføres i fylket på hvor det brukes mange store ord men hvor konkretisering av hvor tjenestene skal leveres og økonomi er mangelvare.  Samtidig forsøker Regjeringen å skremme kommunene med tvang inn i en kommunesammenslåing med forslag til nytt inntektssystem. Østfold Senterparti er garantisten for folk som er opptatt av lokaldemokrati og som ønsker nærhet til tjenester der hvor de bor.

Vi har mange innbyggere med oss i bygd og by som er enige i våre verdier og standpunkter. Jeg er sikker på at Senterpartiet er det rette partiet for enda flere medlemmer og velgere i 2017. Det skal bli moro å dra et parti i vekst videre i Østfold, avsluttet Kallum.