Meny
Bli medlem

Trygve Slagsvold Vedum foreslås som ny partileder

Sist endret: 27.09.2020
- Valgkomiteen mener Senterpartiet kan snu en vanskelig periode for partiet. Vi mener vi fortsatt har nok tid til at valget i 2015 kan bli bra. Vår oppskrift er samling, lagbygging og imøtekommenhet. Vi vet at når vi er på vårt beste så klarer vi det. Vi mener vi skal klare det igjen, sa lederen i Sps valgkomitè Terje Riis-Johansen, da valgkomiteèns innstilling ble lagt fram på en pressekonferanse i Oslo i dag.

Situasjonen i Senterpartiet

- Det er ingen tvil om at vi har vært igjennom og fortsatt er inne i en vanskelig periode for partiet. Det er mer personfokus enn det bør være. Det fremmes kritikk av partikollegaer. Det er for liten vilje til å se hvorfor en har ulike standpunkter. Det er ingen oppskrift for suksess. Det er ingen oppskrift for å gjøre et godt valg neste år. Valgkomiteen mener vi kan snu dette, sier Terje Riis-Johansen.

- Det er heller ingen tvil om at det vil bli et landsmøte med mye diskusjon. Det er uvanlig sterke meninger om hvem som skal være 1. nestleder i Senterpartiet fremover. Det betyr at mange vil måtte oppleve ikke å få sitt primære syn vedtatt på landsmøtet. Der vil vi alle bli utfordret til å sette partiet først. Det valget som landsmøtet gjør vil være det som et flertall i partiet ønsker. Det vil være et valg som er godt belyst og diskutert på forhånd der kandidatene er godt kjent. Det betyr samtidig at de av oss som stemmer på andre kandidater enn de som blir valgt har et stort ansvar for å se mulighetene i den beslutningen som tas. Til å være med å bygge laget basert på den beslutningen partiets høyeste organ tar. Gjør vi det, vil 2015 kunne bli et godt Sp-år, sier Terje Riis-Johansen.

- Valgkomiteen har jobbet godt for å legge til rette for at dette skal kunne skje. Vi har gjennom møter, intervjuer og diskusjoner kommet fram til en god innstilling. Diskusjonene i komiteen har båret preg av gjensidig respekt for ulike synspunkt og vurderinger. Det er mitt mål at vi kan overføre det til den videre debatten fram til landsmøtet. I det ligger også en ambisjon om at et samlet landsmøte skal se verdien i en balansert sammensetning av sentralstyret. Vi har noen tanker om hvordan det kan skje, sier lederen i Sps valgkomitèTerje Riis-Johansen.

 

Lederskifte – en milepæl i et partis historie

- Lederskifter er milepæler i et partis historie. Etter partiets stiftelse i 1920 har vi gjort det 14 ganger. Vi skal altså velge Senterpartiets 15. leder på det ekstraordinære landsmøtet 7. april. Vi er sikre på at vi i dag legger fram et offensivt og spennende forslag til ny leder i Senterpartiet.

- Valgkomiteen foreslår Trygve Slagsvold Vedum som ny leder i Senterpartiet. Vår vurdering er at Trygve er Senterpartiets beste lagbygger. Vi mener han er samlende politisk, har en klar oppfatning om viktigheten av organisasjonsbygging, og han trives i lag med folk, sier Terje Riis-Johansen.

Trygve Slagsvold Vedum blir med sine 35 år Senterpartiets yngste leder. På tross av sin unge alder er Trygve en av de lederne som velges som har mest politisk erfaring. Han har vært nestleder i Senterpartiet i fem år, åtte og et halvt år som stortingsrepresentant og nærmere tre år som parlamentarisk nestleder. Han har ett års statsrådserfaring. Han har også vært leder av Senterungdommen i to år. Trygve er med andre ord en ung og erfaren mann i politikken. Det er en god start på jobben som leder i partiet. Men aller mest er det Trygves personlige egenskaper som gjør at han vil bli en god leder. Dette sammen med debattstyrke og god politisk teft gjør valgkomiteen trygg i sin enstemmige innstilling på ny partileder, sier lederen i Senterpartiets valgkomitè Terje Riis-Johansen.

 

Delt innstilling på valg av nestledere

Anne Beate Kristiansen Tvinnereim er ønsket av en samlet valgkomitè, men på to ulike plasser i ledelsen.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim er ønsket av en samlet valgkomite, men på to ulike plasser i ledelsen. Hun foreslås som 1. nestleder av et flertall på seks i komiteen. Et mindretall på fire foreslår henne som 2. nestleder. Anne Beathe har erfaring som statssekretær i KRD og politisk rådgiver i SD. Hun har også arbeidet som rådgiver i stortingsgruppa. Gjennom sitt engasjement i EU- og EØS-relaterte saker vil hun være en egen ressurs for Senterpartiet i slike saker. Det samme gjelder hennes nåværende stilling i UD. Hun har vært leder av Senterungdommen og hatt tillitsverv i tre av Senterpartiets fylkeslag: Østfold, Akershus og Oslo. Hun kjenner organisasjonen. Vi kjenner oss trygge på at hun vil legge vekt på å styrke også den delen av Senterpartiets arbeid. Det at hun i liten grad har vært folkevalgt, kompenseres rikelig med den kunnskap hun har fra KRD både på kommuneøkonomi og andre saker der hun har hatt tett kontakt med Kommune-Norge.

Ola Borten Moe foreslås som 1. nestleder av et mindretall på fire i komiteen. Ola har bred erfaring som stortingsrepresentant, nestleder og statsråd. Han arbeider nå i SIVA med ansvar for regional utvikling gjennom næringsetableringer i hele landet. Ola er debattsterk og evner å sette dagsorden. Han skaper engasjement og er nytenkende i sitt politiske arbeid.  Han var en av arkitektene bak vedtaket om å utvide landsmøtet med representanter fra lokallagsnivået. Han har også lokalpolitisk erfaring fra Trondheim kommune. Mindretallet mener også at det er viktig å sette opp en ledelse med tilstrekkelig rikspolitisk erfaring. Her vil Ola Borten Moe med sin statsrådserfaring representere nettopp det, og gi lederen mulighet for innspill og vurderinger når Senterpartiet forhåpentligvis etter neste valg igjen skal i regjering.

Janne Sjelmo Nordås foreslås som 2. nestleder av et flertall på seks i valgkomiteen. Flertallet ønsker at to av tre medlemmer av arbeidsutvalget skal være medlem av stortingsgruppa. Janne Sjelmo Nordås er inne i sin andre periode til Stortinget. Hun har erfaring som folkevalgt både fra formannskapet i Hattfjelldal og fra fylkestinget. Hun har også vært fylkesråd for Senterpartiet i Nordland. Hun har vært statssekretær i KRD, der hun særlig arbeidet med distriktspolitiske spørsmål. Hun er medlem av Stortingets transportkomitè. Det var hun også forrige periode.  Slik er hun en ressurs på områder som Senterpartiet har eierskap til og skal profilere i tiden som kommer. Hun er også nestleder i Stortingets arbeid med arktiske spørsmål. Janne Sjelmo Nordås har vært lokallagsleder og fylkesleder i Senterpartiet. Hun har i sitt virke vist at hun er en lagbygger.

Flertallet mener at Senterpartiet med Kristiansen Tvinnereim og Sjelmo Nordås får to nestledere som vil være opptatt av å spille lederen god. Flertallet mener også at Senterpartiet med en ledertrio bestående av Slagsvold Vedum, Kristiansen Tvinnereim og Sjelmo Nordås vil få en romslig og konstruktiv ledelse.

Mindretallet mener en ledelse med Slagsvold Vedum, Borten Moe og Kristiansen Tvinnereim vil bestå av tre meget dyktige personer som vil utfylle hverandre godt, være debatt sterke og bidra til å utvikle Senterpartiet.

Valgkomiteen har sett på mulighetene for å fremme en samlet innstilling på valg av nestleder. Vår vurdering underveis i arbeidet var at det ikke ville være i tråd med medlemmenes syn og at det er et ønske i organisasjonen om å kunne ha to alternativer å velge mellom i valget som 1 nestleder. Vi har derfor sett på mulighetene for å få et sentralstyre med bredde uavhengig av nestledervalget. Valgkomiteen mener det er svært viktig.