Meny
Bli medlem

TTIP-avtale svekker folkestyret

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Uten stabile forhold med trygghet for arbeidsinntekt i arbeidslivet legges grunnlaget for sosial uro og politiske omveltninger, skriver Per Olaf Lundteigen.

 

Av Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Buskerud

 

Transantlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er internasjonal storpolitikk.

Problemet er at i globaliseringas navn er en stor del av verdens vareproduksjon nå i Asia med Kina som ledende kraft. Dette påvirker sjølsagt næringslivet i Europa og USA sine muligheter til å skaffe folk inntektsbringende arbeid som de kan leve av.

Uten stabile forhold med trygghet for arbeidsinntekt i arbeidslivet legges grunnlaget for sosial uro og politiske omveltninger. Europa og USA må derfor få en bedre balanse mellom hva en produserer og hva folk i landene forbruker.

Dette har SP stått for i lang tid. Det gjelder ikke minst for Norge hvor myndighetene må legges til rette for lønnsomme investeringer i nye arbeidsplasser knytta til produksjon og foredling av fornybare naturressurser. Torsk, timotei og gran er viktige stikkord for det grønne skifte.

Imidlertid: TTIP er ikke svaret på disse utfordringene, tvert imot. En TTIP-avtale svekker folkestyret i nasjonalstatene i forhold til de store multinasjonale selskapene sin enorme økonomiske makt.

TTIP bryter også med Norges langsiktige politikk som er å utvikle internasjonale handelsavtaler gjennom WTO, hvor innholdet sjølsagt må være dynamisk tilpassa den viktigste utfordring, nemlig å medvirke til full sysselsetting i medlemslandene. Tollsatser i WTO må derfor kunne brukes begge veier både opp og ned for å medvirke til dette samfunnsmålet.

Redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv sier 9. november, dagen etter valget i USA; «De som i lang tid har forhandlet om økt frihandel mellom EU og USA, kan holde avskjedsmiddag i kveld.» La oss håpe at han har rett, og at TTIP blir historie.