Meny
Bli medlem

TTIP vil skape større forskjeller i Norge

Sist endret: 27.09.2020
- Sp anser det som helt usannsynlig at TTIP vil være en fordel for vanlige folk i Norge. Tvert i mot tror vi avtalen vil skape større forskjeller, både sosialt og geografisk, sa Navarsete i stortingets spørretime.

 

Forrige uke kom en NUPI-rapport som redegjør for konsekvensene en TTIP-avtale kan få for Norge. Dette ble tema i stortingets spørretime da utenrikspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, spurte utenriksminister Brende om dette.

 

- Hva tenker statsråden om fordelingseffektene av overnasjonale handelsregimer som TPP og TTIP? Tror statsråden at en TTIP-avtale er noe som vil komme vanlige arbeidsfolk til gode, spurte Navarsete fra stortingets talerstol.

Navarsete mener ministeren i liten grad så ut til å dele hennes bekymringer.

 

- For at folk skal ha tillit til politikerne er det avgjørende at politikerne svarer på folks bekymringer. Som folkevalgt opplever jeg at stadig flere har en økende uro over TTIP avtalen og tanken på at Norge skal bli en del av denne, sier Navarsete.

 

- Avtalen vil blant annet svekke det norske tollvernet, og redusere norske politikeres mulighet og handlingsrom til å fatte avgjørelser til det beste for norske borgere, sier Navarsete.

I fjor vår holdt den tyske økonomen Gabriel Felbermayr fra Senter for Internasjonal Økonomi, Universitetet i München, foredrag ved NUPI. Han sa at flere økonomer har advart lederne i EU mot å love flere arbeidsplasser som følge av TTIP.

 

- I Senterpartiet har vi tro på at et godt samfunn er et samfunn med små forskjeller og god sosial, geografisk og økonomisk fordeling. Erfaringer vi har med tidligere handelsregimer, som EU og NAFTA (The North American Free Trade Agreement), er at disse i svært liten grad har lyktes med å sikre folk mer trygghet eller velstand, sier Navarsete.

 

- Vi anser det som helt usannsynlig at TTIP vil være en fordel for vanlige folk i Norge. Tvert i mot tror vi avtalen vil skape større forskjeller, både sosialt og geografisk, avslutter Navarsete.