Meny

Tut og kjør i Vestfold!

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Aldri har noen regjering fått mer vei og jernbane for kronene! Nå vil vi mer: Jeg er glad for at kortere reisetid, bedre veistandard og tryggere trafikk er stikkordene fra ny Nasjonal transportplan! Vi er generelt mer på farten, jobber lengre unna og blir stadig fler. Jeg er glad for befolkningsøkning i Vestfold, men det betyr også at økte transportbehov må løses. Det gjør regjeringa nå!

Forfallet på fylkesveiene stoppes, nå blir det bedring!

Regjeringen setter av nær 20 milliarder til fylkesveiene, og nå vil vi se at fylkesveien vil bli bedre i årene framover. Vestfold Senterparti er svært glade for at det blir satset på hverdagsveiene til folk, og for at fylkeskommunen nå får muligheten til å bedre standarden på fylkesveiene.

- Dette er et godt signal, også til Vestfoldsamfunnet. Ingen tidligere regjeringer har tidligere vist handling og satt dette spørsmål reelt på dagsordenen. Dette kommer i tillegg til den sterke satsing på samferdsel som denne regjeringa har vist, i sterk kontrast til regjeringer fram til 2005.

Innbyggere og næringsliv i Vestfold trenger bedre fylkesveier. Fylkesveiene er folks hverdagsveier og alle som ferdes merker daglig etterslepet.

Sikrere veier gir færre ulykker
E18 skal bli møtefri veg på heile strekninga fra Oslo til Kristiansand. Den pågående utbyggingen av E18 Gulli - Langåker blir ferdig 2014.
 

Ulykkesrisiko på norske veier redusert med 30% siden 2005. Vi har en nullversjon, og jobber for stadig for tryggere trafikkløsninger!

-  Videreutvikling av Vestfold er avhengig av gode transportløsninger, Ny nasjonal transportplan gir oss verktøyet!