Meny
Bli medlem

«Tvangsekteskap» med Erna som prest og Siv som forlover

Sist endret: 27.09.2020
? eller frivillighet og lokalt selvstyre i det viktigste av alle lokaldemokratiske spørsmål? Høyre og Frp virker for første gang å være enige om noe - kommuner skal slås sammen med tvang! De mener at flertallet på Stortinget skal tegne det nye Norges-kartet.

Med overdreven tro på sentralstyring fra Oslo skisserer Frp at ingen kommuner bør ha under 15.000 innbyggere. Frp har frimodig foreslått nye stor-kommuner i Sør-Trøndelag med areal tilsvarende det doble av Vestfold. De deles til alt overmål av delvis vinterstengte veier. Det vil ta timer å kjøre fra ytterkant til ytterkant og fra tettsted til tettsted. Sør-Trøndelag er et stort fylke i utstrekning, bestående av dype fjorder, høye fjell og lange dype daler. En kommunes utstrekning og størrelse er ofte begrunnet i topografi, kultur og historie.

De blå-blå hevder stadig at små kommuner vanskelig kan levere gode nok tjenester i tilstrekkelig grad. Senterpartiet har tillit til at de enkelte kommunestyrer tar ansvar for å levere tjenester av god nok kvalitet der folk bor. Vi er sikre på at de vil ta de nødvendige grep for å sikre robustheten i sine organisasjoner, og samarbeide om nødvendig. Det er i kommunene velferden skapes, daglig!

Senterpartiet fremste folkevalgte, med sans for praktisk tilnærming og gode lokale løsninger, ser virkeligheten slik den oppleves i norske distrikter og regioner. Deres virkelighetsforståelse, respekt for lokaldemokratiet og det faktum at samfunnet bør bygges nedenfra - tilsier frivillighet i spørsmålet om kommunesammenslåing.

I 2007 ble antallet danske kommuner redusert fra 271 til 98 i håp om å redusere byråkratiet og rasjonalisere driften av offentlig sektor. Sammenslåingen i Danmark har skapt 1.650 nye byråkratstillinger. Totalt økte de danske kommunene sine utgifter til administrasjon med 920 millioner kroner fra reformen trådte i kraft i 2006 til 2008.

La oss merke oss at selv lille Danmark holder seg med 98 kommuner, når Erna mener 100 holder i Norge – et betydelig større land.

Vi trenger dermed en sterk motkraft. Sør-Trøndelag Senterparti sin toppkandidat er selv valgt som ordfører i innlandskommunen Holtålen. Greni har bred erfaring fra folkevalgte organer i kommune og fylke. Hennes lokalkunnskap om forhold som angår Trønderne overstiger langt den vi tror sentralmakten sitter inne med.

Vil du holde hånda på rattet og beslutte hvem du skal gå til sengs med – stem Senterpartiet!

Vår toppkandidat Heidi Greni står for:

  • Å gi innbyggerne kommunale tjenester nært sitt bosted
  • Garantisten for et godt lokaldemokrati, som gir de folkevalgte anledning til å bestemme over sitt lokalsamfunns fremtid
  • Vil aldri godta statlig tvangssammenslåing av kommuner
  • Garantisten for en kommuneøkonomi som gir alle norske kommuner evnen til å yte gode tjenester.

La Senterpartiet få din tillit på valgdagen den 9. september – godt valg!

 

 

Gunn I Stokke

Fylkesleder

Sør-Trøndelag Senterparti