Meny
Bli medlem

Tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler

Sist endret: 27.09.2020
- Dyrepåkjørsler er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem og for både veg og bane medfører dyrepåkjørsler lidelser for dyr, trafikkavviklingsproblemer og belastning for trafikanter og togpersonell. Det er viktig å styrke arbeidet mot dyrepåkjørsler og et tverrsektorielt råd er et ledd i dette arbeidet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 

 

Samferdselsdepartementet gir Vegdirektoratet og Jernbaneverket i oppdrag å opprette et tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler.

Rådets oppgave skal være å koordinere forebyggende tiltak på tvers av ulike aktører og spre kunnskap om tiltak som vil redusere antall påkjørsler av dyr på veg og bane. Rådet skal blant annet bidra til en samordnet innsats mellom samferdsels-, naturforvaltnings-, og dyrehelsemyndigheter.

Rådet skal ledes av Vegdirektoratet. Første møte i rådet skal finne sted innen 1. oktober 2013.

Les oppdragsbrev her.