Meny
Bli medlem

Tvinnereim innstilt som nestleder

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim fra Akershus Senterparti er ønsket av en samlet valgkomitè, men på to ulike plasser i ledelsen.

– Jeg har sagt meg villig til å stille som nestleder. Så får partidemokratiet avgjøre hvem som skal lede partiet, sier Tvinnereim.

Hun foreslås som 1. nestleder av et flertall på seks i komiteen. Et mindretall på fire foreslår henne som 2. nestleder.

Anne Beathe har erfaring som statssekretær i KRD og politisk rådgiver i SD. Hun har også arbeidet som rådgiver i stortingsgruppa. Gjennom sitt engasjement i EU- og EØS-relaterte saker vil hun være en egen ressurs for Senterpartiet i slike saker. Det samme gjelder hennes nåværende stilling i UD. Hun har vært leder av Senterungdommen og hatt tillitsverv i tre av Senterpartiets fylkeslag: Østfold, Akershus og Oslo.

"Hun kjenner organisasjonen. Vi kjenner oss trygge på at hun vil legge vekt på å styrke også den delen av Senterpartiets arbeid. Det at hun i liten grad har vært folkevalgt, kompenseres rikelig med den kunnskap hun har fra KRD både på kommuneøkonomi og andre saker der hun har hatt tett kontakt med Kommune-Norge," sa lederen i Sps valgkomitè Terje Riis-Johansen, da valgkomiteèns innstilling ble lagt fram på en pressekonferanse i Oslo.