Meny
Bli medlem

Uforståelig kutt i støtten til landbruket

Sist endret: 27.09.2020
I dag ga regjeringen sitt tilbud til landbruket i forbindelse jordbruksoppgjøret. Tilbudet innebærer et reelt kutt i den statlige støtten til landbruket. Senterpartiet reagerer på statens manglende vilje til å støtte opp om norsk matproduksjon, og mener det er spesielt at regjeringen legger seg på denne linjen etter landbrukets svært forsiktige krav.

– Tilbudet fra regjeringen er direkte smålig. Årets krav fra landbruket er et minimum for hva som bør investeres i norsk matproduksjon. Vi vil ikke kunne nå stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser når regjeringen nå foreslår et reelt kutt i støtten til landbruket. Vi trenger å styrke norsk landbruk, ikke svekke det, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet.

Senterpartiet mener tilbudet bekrefter at vi har en regjering som verken er opptatt av trygg norsk mat eller viktigheten av matproduksjon i hele landet. I tillegg til kuttet i støtten til landbruket foreslår regjeringen å endre systemet med kvoteregioner i melkeproduksjonen.

– Forslaget om endring av kvoteregionene vil over tid være en nedbygging av distriktslandbruket. Dette vil ramme de små og mellomstore brukene våre, spesielt i bratte og kalde deler av landet vårt. Konsekvensene av denne politikken er mindre norsk matproduksjon, gjengroing og sentralisering, fortsetter Slagsvold Vedum.

Stortingsflertallet har gjentatte ganger vært tydelige på målet for norsk landbrukspolitikk. Med dagens tilbud mener partilederen at regjeringen nok en gang er på kollisjonskurs med de folkevalgte.
– Det er forunderlig at Erna Solberg og regjeringen ikke lytter til Stortinget som har vært tydelige på behovet for å tette inntektsgapet til andre grupper samt sikre en aktiv matproduksjon i hele landet, avslutter Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.