Meny
Bli medlem

Uforsvarlig sentralisering

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Prosessen rundt Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF har vært lang og svikefull. Pasientene står igjen som tapere i en sentraliseringsplan som har vært utenfor demokratisk kontroll, skriver Kjersti Toppe.

 

Av Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Senterpartiet

Sykehuset Telemark HF har med helse- og omsorgsminister Høies velsignelse lagt ned Rjukan og Kragerø sykehus. Regjeringspartiene fikk i Stortinget støtte av både Arbeiderpartiet og KrF til sentraliseringen. Mange var vi som advarte mot at dette ville gå ut over pasienttilbudet. Men ikke alle forsto at sentraliseringen også ville gå ut over sykehustilbudet i sentrale strøk. De håpte kanskje på at nedlegging av sykehusene i Rjukan og Kragerø ville styrke sykehusene i Notodden og Skien. Men den gang ei.

 

Situasjonen er at sykehusene i både Skien og Notodden er sterkt presset. De utvidelser som ble lovet i den såkalte utviklingsplanen, er med et knips blitt borte. Notodden skal ikke få utvidet sitt tilbud, men får kutt i antall sykehussenger på rundt 17 prosent. Vi kan lese at enkelte sykehusavdelinger har operert med et pasientbelegg over tid på 120 prosent.  Dette er altså tilbudet til Rjukan- pasientene, som mistet sitt eget sykehus fordi sykehussjefene mente det hadde for dårlig kvalitet. Men verre; dette er sykehustilbudet til befolkningen i hele Telemark. Kan dette gå bra?  Hvem står til ansvar, om ikke?

 

NRK Telemark kunne den 4.november fortelle at fylkeslegen jobber med en større gransking av Sykehuset Telemark og er bekymret for om pasienter får forsvarlig helsehjelp. "Pasientene skal føle seg trygge når de blir innlagt ved sykehus. Det skal ikke være grunn til å frykte at bemanningen er så lav at du ikke får den pleien, den oppfølgingen eller det legetilsynet som tilstanden trenger" uttalte fylkeslege Aase til NRK. 

 

Fylkeslegen Aase peker på det opplagte. Pasienter skal være trygg på sykehus.  Situasjonen i sykehuset Telemark er derfor svært alvorlig og dypt tragisk. At helseforetaket bevisst planlegger sykehustilbudet med en beleggsprosent på sengeavdelingene på 90 prosent og gjerne høyere, er uforsvarlig. Det er med viten og vilje at et flertall på stortinget godkjenner denne praksisen og lar pasientene oppleve fulle sykehusavdelinger. Så fulle at tilsynsmyndighetene nå reagerer.

 

Sykehusledelsen ved sykehusdirektør Bess Frøyshov ser ikke noe direkte sammenheng mellom feilbehandling og overbelegg. Der tar hun feil. Fulle sykehusavdelinger er en fare for pasientene. En stor tysk undersøkelse viser at en beleggsprosent over 92,5 gir økte forsinkelser i pasientforløp, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, økt sykdom blant ansatte og økt dødelighet blant pasienter. Både Den Norske Legeforening og Helsedirektoratet har anbefalt at det innføres en forsvarlighetsgrense for pasientbelegg ved norske sykehus på 85 prosent. Storbritannia har innført nettopp dette.

 

Prosessen rundt Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF har vært lang og svikefull. Pasientene står igjen som tapere i en sentraliseringsplan som har vært utenfor demokratisk kontroll. Gjort er gjort, og nedlagt er nedlagt. Men hvor er de partiene som vil forsvare at Skien og Notodden skal drive sykehustilbud med fulle sykehusavdelinger og en beleggsprosent lang over det anbefalte?

 

Fulle sykehusavdelinger er en trussel mot pasientsikkerheten. Senterpartiet vil i Stortinget fremme forslag om å innføre en nasjonal forsvarlighetsgrense for pasientbelegg på norske sykehus på 85 prosent. Å innføre en slik grense handler ikke om å stoppe pasienter i døren, men å sørge for at sykehusene planlegger for nok sengekapasitet til å drive pasientbehandling av god kvalitet.  Partier som sier de skal utvikle pasientenes helsetjeneste har et forklaringsproblem dersom de stemmer i mot et slikt forslag.