Meny

UFULLSTENDIG OM MENINGSMÅLING

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
- Senterpartiet i Vestfold går fram, og kjemper om utjamningsmandatet, skriver Thorvald Hillestad og Arne Limkjær i dette leserbrevet.

Store deler av Vestfoldmedia presenterte torsdag en meningsmåling for Vestfold. Selv om vinklingen var svært forskjellig var hovedbudskapet hvilken oppslutning partiene har her i fylket i forhold til siste Stortingsvalg. Det er jo vel og bra og interessant å vite noe om.

Ett forhold er imidlertid lite berørt nemlig, er det noe bevegelse hos partiene nå, en måned før valget? Kan vi se noen tendenser? Sammenligner vi med meningsmålingen for Vestfold som kom sent i juni avdekkes noe interessant. Størst framgang har Arbeiderpartiet (+2,2 %) og Senterpartiet (+2,0 %) mens Høyre   (-3,5 %) og Fremskrittspartiet (-3,3 %) går mest tilbake. Dette er vel også av interesse for mange skulle en tro.

Det brukes lite energi på å vise til bakgrunnsdata for målingen. Det nevnes ikke med et ord hvor mange av de intervjuede som enten har svart ”har ikke bestemt meg” eller ”vil ikke stemme”. Ut fra de tall som er presentert så må denne andelen ligge så høyt som 58,2 % ved denne målingen. Siden valgdeltakelsen i 2009 var 76,4 % kan dette innebære at så mye som i overkant av en tredjedel av velgerne enda ikke har bestemt seg for hvilket parti de vil stemme på!

Det har lenge vært klart at kampen om det sjette og siste distriktsmandatet står mellom Ap og H. Noen fastslår også, uten forbehold, hvem som får det sjuende og siste mandatet, det såkalte utjevningsmandatet i Vestfold. Problemet er bare det, at ut fra en meningsmåling opptatt i ett fylke så er dette umulig å fastslå. De 19 utjevningsmandatene blir fordelt i det såkalte riksvalgoppgjøret hvor hele landet utgjør en valgkrets. Derfor er det uomtvistelig at kampen om utjevningsmandatet står mellom SV, KrF, V og Senterpartiet. Og den kampen er ikke over.