Meny
Bli medlem

Uklare signal for forsvarets budsjettfremtid

Sist endret: 27.09.2020
Hva er meningen i å be Forsvarssjefen foreslå fremtidens Forsvar i Norge, når budsjettet han bes forholde seg til er fundamentalt annerledes enn forsvarsbudsjettet et av regjeringens egne partier har vedtatt? Dette ville Liv Signe Navarsete ha svar på under dagens spørretime.

-    Hvordan vurderer statsråden verdien av rådene fra Forsvarssjefen, når analysen er basert på budsjettmessige restriksjoner som bryter fundamentalt med Frps vedtatte politikk? spurte Navarsete.

I sitt oppdrag til Forsvarssjefens fagmilitære råd har statsråden gitt klare budsjettmessige forutsetninger frem mot 2030. Her presiseres det at «et kompensert videreført 2015-budsjett», eller et budsjett med 0,5 prosent årlig vekst i forhold til dette, er budsjettene forsvarssjefen skal ta utgangspunkt i når han planlegger fremtidens forsvar i Norge.
Liv Signe Navarsete påpekte den fundamentale motsetningen i oppdraget som er gitt Forsvarsjefen, og FrPs vedtatte politikk. På sitt landsmøte vedtok FrP at Norge innen 2020 skal bruke to prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) på Forsvaret. Det tilsier at budsjettet må økes med omtrent 50 prosent til nærmere 70 milliarder i løpet av de kommende fem årene.

Søreide påpekte at også andre budsjettløsninger er mulig, men Navarsete lot seg ikke overbevise av svaret fra Søreide.

-    Svaret jeg fikk fra forsvarsministeren var uklart. Blant annet Sverre Diesen og Paul Narum har påpekt at budsjettforutsetningene for forsvarsjefens arbeid i realiteten vil innebære en nedbygging av forsvaret. Jeg hadde forventet tydeligere og mer offensive signaler fra ministeren, avslutter Navarsete.