Meny
Bli medlem

Unisont nei til storkommune i Glåmdalen

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark#Enebakk
Senterpartigruppene i Glåmdalen ønsker ikke en sammenslåing til felles stor-kommune i Glåmdalsregionen.

Uttalelse fra regionmøte, Senterpartigruppene i Glåmdalen, Kongsvinger 3. Februar: Representanter fra kommunestyregruppene i Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler.

Samtlige lag er positive til at de ulike kommunene ser på forskjellige alternativ for struktur med utgangspunkt i å bestå som egen kommune, og flere kommuner er i gang med nabosamtaler. I alle tilfeller må frivillighet legges til grunn for eventuelle sammenslåinger. 

Regionmøtet er sterkt kritiske til regjeringens bruk av økonomiske virkemidler og trusler om nytt inntektssystem for å tvinge mellomstore kommuner til å slå seg sammen. En kommunereform er ikke reversibel, men inntektssystem for kommuner er i kontinuerlig endring.

Regionmøtet bemerker at regjeringens faktiske makt til å gjøre endringer i inntektssystemet er begrenset uten flertall i Stortinget, og mener at de økonomiske premissene fra regjeringen bør tillegges liten selvstendig vekt i avgjørelsen om sammenslåing.
 

Mari-Ann T. Skarnes, Nord-Odal
Inge Hvidsten, Nord-Odal
Line Tagbøl, Eidskog
Astrid Bergersen, Eidskog
Arild Christiansen, Eidskog
Margrethe Haarr, Kongsvinger
Magnhild Moe, Grue
Åse Bjerke Lilleåsen, Grue
Stein Bruno Langeland, Grue
Cecilie Enger Mehl, Åsnes
Ivar Krekvik, Våler
Jan Arne Broen, Sør-Odal
Heidi Hitland, Sør-Odal
Knut Gustav Woie, Eidskog/Fylkestinget
Emilie Enger Mehl, Åsnes/Fylkestinget