Meny
Bli medlem

- Urealistisk og sentraliserende

Sist endret: 27.09.2020
I dag la Vabo-utvalget, som har vurdert kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver, frem sin sluttrapport. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener utvalgets konklusjoner er sprikende.

 

- Utvalgets anbefalinger er urealistisk og sentraliserende. Utvalget holder fast på at kommuner må ha 15 – 20 000 innbyggere for å ha livets rett. Dette vet vi at over tid vil føre til at mange av de som i dag bor i kommuner med store avstander vil få enda lengre avstander til skole, barnehage, idrettstilbud og eldrehjem, for å nevne noe, sier Trygve Slagsvold Vedum

- Anbefalingene fra utvalget spriker i alle retninger. Utvalget mener at kommuner med 15 - 20 000 innbyggere kan ha ansvar for barnevern, men at det vil kreve interkommunalt samarbeid. Ansvaret for videregående opplæring kan kun overtas av kommuner med over 100 000 innbyggere. Oppgaver som psykisk helsevern og arbeidsmarkedstiltak anbefales ikke overført til kommunene. Innbyggerne blir ikke klokere av å lese denne rapporten, sier Vedum.

Utvalgets arbeid er en del av regjeringens kommunereform og skal danne kunnskapsgrunnlaget for denne reformen.

- Denne rapporten illustrerer problemene med reformen som Senterpartiet hele veien har påpekt: Det er høyst uklart hva som skal bli bedre av denne reformen. Regjeringen har lenge pekt på interkommunalt samarbeid som et problem i dagens kommune-Norge og har brukt det som argument for kommunesammenslåing. Her foreslår deres eget utvalg flere interkommunale samarbeid som løsningen for fremtidens kommuner. Dette illustrerer at kommunereformen er en reform som ikke har noe klart formål utenom sentralisering, sier Vedum. 

- Det største paradokset med kommunereformen er at regjeringen beskriver de små kommunene som problemet. Samtidig viser de statlige innbyggerundersøkelsene at innbyggerne i de små kommunene er mest fornøyde med tjenestene. Det tar ikke denne rapporten inn over seg i det hele tatt, sier Vedum. – Rapporten som kom i dag er like paradoksal som regjeringens egen reform, avslutter han.