Meny
Bli medlem

Urettferdig behandling av idrettslag og lokale organisasjoner

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet vil gjøre det lettere for idrettslag og organisasjoner å investere i anlegg eller pusse opp det lokale grendehuset

 

Senterpartiet har i høst lagt fram to forslag i Stortinget for å gjøre det lettere for idrettslag og organisasjoner å investere i anlegg eller pusse opp det lokale grendehuset.  Både idrettsanlegg og lokale kulturbygg er på hver sin måte en del av den lokale infrastrukturen som fører folk sammen, under felles tak, både direkte og i overført betydning. Disse anleggene og byggene representerer forankring og samtidig kontinuitet. Det er på disse arenaene at folk møtes, det er her eldre møtes til seniordans og det er her den oppvoksende generasjonen får møtes til meningsfylte aktiviteter, på mange måter huser de identiteten til et lokalsamfunn.

Momskompensasjonsordningen for idrettslag som har anleggsinvesteringer er en populær ordning. Ordningen innebærer at idrettslag som bygger eller investerer i anlegg får kompensert for moms. Så populær er ordningen blitt etter at den ble innført i 2010 at det er flere som søker om refusjon enn det er avsatt penger til. Det betyr at vi i år står i fare for at rundt 300 norske idrettslag risikerer en økonomisk blåmandag hvis ikke ramma blir oppfylt når budsjettet skal salderes i desember. Det er mange som har regnet med momsfradraget, og det vil være svært alvorlig for mange idrettslag om de ikke får det. Så langt er det signalisert en økning på 50 millioner kroner, noe som ikke vil være nok til alle, men om så alle fikk, viser situasjonen i år at innretningen av ordningen ikke er god nok. 

Derfor har Senterpartiet lagt fram et forslag til endring. Vi ønsker en regelstyrt ordning. En regel om at alle som har godkjente prosjekt er sikret full refusjon. Endringen skal også innebære momsrefusjon for vedlikehold. Det er urettferdig at idrettslag eller lokale organisasjoner som bygger eller investerer i anlegg på dugnad ikke skal få full momskompensasjon når både kommuner og kommersielle aktører ikke behøver å betale moms.

I tillegg til forslaget om en ny ordning for anleggsinvesteringer for idrettslag har Senterpartiet fremmet forslag om å endre momskompensasjonsreglene også for lokale lag og foreninger som pusser opp lokale kulturhus.  «Alle» har vel vært bruker av et lokalt kulturhus enten det har vært til dans, i møter, til konfirmasjon, bryllup, korøvelse, revy el lign. Mange av disse byggene er oppført tidlig på 1900-tallet og mange av dem trenger vedlikehold. Imidlertid er reglene slik i dag at det ikke er mulig å søke momskompensasjon for nybygg, påbygg eller ombygging. Det er et paradoks at ungdomslaget slipper moms dersom de skifter gammel bølgeblikk med ny bølgeblikk og fyrer for kråka, men må betale moms til staten dersom de bytter gammel bølgeblikk med isolasjon og takstein. Jeg tror det er flere enn Senterpartister som synes det er litt høl i hue. Grendehus er bygd på dugnad og vedlikeholdes på dugnad. Da er det viktig at vi legger til rette for at det meste av dugnadsinnsatsen går tilbake til lokalsamfunnet.

Alle er enige om at lokale idrettslag og organisasjoner skal få refundert moms på lik linje med andre, men ikke alle mener endring av ordningen er viktig. Senterpartiet har lagt inn penger i sitt alternative budsjett og vi vil også endre ordninger når vi ser at det ikke fungerer helt etter intensjonene. Vi er opptatt av at både idrettslag og organisasjoner skal oppleve en rettferdig ordning der de selv sitter igjen med mest mulig av de utallige dugnadstimene de legger ned for lokalsamfunnet.

 

Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet, 2.nestleder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen