Meny
Bli medlem

Useriøst om veibevilgninger til sammenslåingskommuner

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringens forutsetninger om forutsigbare rammer og frivillighet, blir satt til side når de nå ser at kommunereformen mangler støtte lokalt. Nå brukes pisk og gulrot for å presse fram ny dynamikk i reformen, skriver Heidi Greni.
 
 
 
 
 

- Av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson

Det er liten framdrift i kommunereformen.  Derfor øker presset mot kommunene.  Pisk og gulrot brukes om hverandre. Det siste er stortingsflertallets forslag om å omdisponere 50 millioner kroner av veibevilgningene til fylkene til såkalte infrastrukturtiltak i sammenslåingsvillige kommuner.  Det er Høyre, FrP, KrF og Venstre som fremmet dette forslaget i Stortingets behandling av kommunalbudsjettet  12. desember.  Forslaget vil gi om lag 500 meter ny  2-felts vei, altså litt over en meter til hver kommune her i landet.  Det imponerer neppe verken folk eller folkevalgte i kommune-Norge.
 
Senterpartiet mener det er innbyggerne sjøl sammen med deres folkevalgte lokalt, som skal bestemme om kommunen de bor i bør slå seg sammen med en eller flere naboer.  Mange kommuner er nå i sluttfasen av sitt utredningsarbeid om kommunereformen, og mange – alt for mange etter Høyres og Fremskrittspartiets mening – konkluderer med at sammenslåing ikke vil gi bedre tjenester eller mer effektiv drift.  Det blir neppe mange kommunesammenslåinger i kjølvannet av regjeringens prestisjereform.  Jeg forstår at dette skaper panikk i regjeringspartiene, tydeligvis også i KrF og Venstre, men hadde ikke ventet så useriøse forslag som det som er lagt inn i budsjettinnstillingen fra disse partiene.  Spesielt merkelig er forslaget fordi det også er klart i strid med regjeringens uttrykte politikk.  I kommuneproposisjonen for 2015 sier regjeringen følgende: «Å knytte reformstøtte opp mot infrastrukturtiltak i en større reform, vil føre til et omfattende arbeid både lokalt og sentralt, i tillegg til at det vil legge føringer på kommunenes prioriteringer.» 
 
I diskusjonen med regjeringspartienes representanter har de anklaget meg for å svikte kommunene siden jeg ikke støtter forslag om mer penger til samferdselstiltak lokalt.  Problemet er at det ikke foreslås bevilget en eneste ny krone i forslaget flertallspartiene legger fram.  Pengene skal tas fra prioriterte satsinger på ny vei eller utbedring av fylkesvei, og flyttes over til prosjekt hvor prioriteringen er kommunesammenslåing og ikke vei der det trengs mest. Derfor mener jeg dette er en useriøs måte å bruke allerede for små veibevilgninger.
 
Faktum er at regjeringens forutsetninger om forutsigbare rammer og frivillighet, blir satt til side når de nå ser at kommunereformen mangler støtte lokalt.  Nå brukes pisk og gulrot for å presse fram ny dynamikk i reformen. De siste ukene har vi sett brev fra statsråd Sanner til kommunene hvor han truer med kutt i overføringene til små kommuner som ikke slår seg sammen.  Fylkesmennene er instruert om å følge regjeringens oppskrift for å få nye storkommuner når de skal gi sine innstillinger til departementet. 
 
Jeg oppfordrer kommunene til å stå i mot presset. Lokalpolitikerne må i denne saken som i andre saker de behandler, konkludere ut fra hva de mener er beste løsning for lokalsamfunnet, ikke ut fra regjeringens ønsker.