Meny
Bli medlem

Usikker framtid for kommunereformen

Sist endret: 27.09.2020
Stortingsbehandlingen av kommunereformen viser at regjeringen ikke har noe bredt flertall bak seg, slik den sjøl har forutsatt og lagt stor vekt på. Et klart flertall på Stortinget avviser regjeringens ønske om å sette fylkeskommunene til side i kommunereformen. Det er et smalt flertall som støtter regjeringens tidsplan for reformen og signaler om tvangsbruk mot kommuner som ikke blir enige om sammenslåing, sier Heidi Greni.

– Det brede flertallet er blitt til et svært smalt flertall. Likevel sier Sanner han nå har fått bred støtte  til kommunereformen. Det er feil. Nå må statsråden må ta inn over seg Stortingets sterke signaler om å avvise en hastereform.  Kommunene må få beskjed om at det ikke settes noen absolutt tidsplan for gjennomføring av lokale prosesser og det må gjøres klart at det ikke er et ønske fra Stortingets side at det skal brukes tvang fra statens side, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni.

Senterpartiet gjorde det i stortingsbehandlingen klart at partiet ikke støtter regjeringens opplegg til kommunereform. Styrking av primærkommunenes og fylkeskommunenes rolle i den offentlige forvaltningen, er ikke et spørsmål om å fjerne tre-fjerdedeler av landets kommuner, sier Senterpartiet i sine merknader.  Det er et spørsmål om vilje til desentralisering av makt og myndighet fra statlig lokalt nivå.

– Vi bidrar gjerne til vedtak som reduserer omfanget av statlig styring og redusert kontroll og tilsyn med hvordan kommunene løser sine oppgaver. Dessverre er det ikke desentralisering av makt regjeringen er opptatt av.  Den har et ensidige fokus på sanering av antallet kommuner, sier Heidi Greni.  Hun sier Senterpartiet vil følge regjeringens videre arbeid med kommunereformen nøye, både opplegget kommunene presses inn i og gjennom å fremme egne forslag i Stortinget.