Meny
Bli medlem

Ut av EØS-opprop fra Nei til EU

Sist endret: 27.09.2020
Å melde Norge ut av EØS, og erstatte EØS-avtalen med en mer demokratisk, fornyet handelsavtale, er i dagens politiske situasjon jobb nummer én for Nei til EU, sier Nei til EUs leder, Sps Kathrine Kleveland. Oppropet, som ligger på utaveos.org, har fått over 3300 underskrifter i tillegg til tilslutning fra en rekke kjente personer, blant andre Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Senterungdommens Erling Laugsand.
Å melde Norge ut av EØS, og erstatte EØS-avtalen med en mer demokratisk, fornyet handelsavtale, er i dagens politiske situasjon jobb nummer én for Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.
Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært et solid flertall mot norsk medlemskap på målinger. I dag er det mulig for oss å bestemme vår egen utenrikspolitikk, valuta- og pengepolitikk, fiskeri- og landbrukspolitikk. Et EU-medlemskap ville utelukket dette.
Norsk EU-tilpasning pågår likevel for fullt gjennom EØS-avtalen. Siden 1994 har EØS vært i stadig forandring. Hvert år blir flere hundre EU-regler og direktiver tatt inn i norsk lov. Norge fremforhandlet en vetorett, men ulike regjeringer unnlater å bruke den. Dette undergraver vårt nasjonale folkestyre og demokrati, og hensynet til miljø og solidaritet.
Gjennom EØS-avtalen overstyrer EU for eksempel:
 • Norsk arbeidsliv og hvordan kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet best kan føres
 • Norsk distriktspolitikk, som arbeidsgiveravgiften
 • Anbudsregelverket, og om man ønsker at det offentlige, frivillige organisasjoner eller private skal drive omsorgstilbud
 • Hvilke tiltak som er best for å oppnå likestilling
 • Om brevpost, kollektivtransport og jernbane i Norge skal konkurranseutsettes
 • Hvordan norske banker skal reguleres
 • Hvordan norske naturressurser som olje, gass og mineraler kan forvaltes og hvordan vannkraften i Norge best kan brukes til å bygge industriarbeidsplasser
 • Hvordan vi best kan forvalte norsk fisk, jord og skog, og verne om naturgrunnlaget for samisk kultur
 • Hvilke regler vi skal ha for å sikre et sunt landbruk og trygge matvarer her i landet
Det er uakseptabelt at EU bestemmer over Norge på så mange områder når folket har sagt – og fortsatt sier – nei til unionsmedlemskap. Vi krever at folkestyret respekteres!
Nei til EU ber alle medlemmer og sympatisører signere et opprop som krever at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en tosidig og jevnbyrdig handelsavtale.
 
---
 
Noen kjente personer som støtter oppropet:
 • Amal Aden, forfatter
 • Bjørn Alterhaug, professor/jazzmusiker
 • Jan Olav Andersen, leder EL & IT forbundet
 • Ivar Bakken, tidl landslagstrener i volleyball
 • Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag
 • Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV
 • Agnes Bolsø, førsteamanuensis
 • Erling Borgen, filmskaper
 • Elling Borgersrud, artist
 • Kristin Braa, professor
 • Kjell M. Brygfjeld, høyesterettsadvokat
 • Erik Dammann, tidligere leder Fremtiden i våre hender
 • Don Martin, artist
 • Lotta Elstad, forfatter
 • Bent Endresen, høyesterettsadvokat
 • Kjartan Fløgstad, forfatter
 • Karoline Frogner, filmskaper
 • Ann Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Olaf Gjedrem, tidl stortingsrepresentant for KrF
 • Beatrice Halsaa, professor/kjønnsforsker
 • Cecilie Hansen, ordfører Sør-Varanger kommune
 • Jon Hellesnes, professor
 • Vigdis Hjorth, forfatter
 • Margrethe Høydalsvik,
 • informasjonskonsulent Kirkens Bymisjon
 • Ida Maria, artist
 • Jester, artist
 • Lars Johnsen, nestleder Norsk Transportarbeiderforbund
 • Åsa Kjerstine Kjølberg Moen
 • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU
 • Mimmi Kvisvik, forbundsleder Fellesorganisasjonen (FO)
 • Hans Olav Lahlum, forfatter
 • Erling Laugsand, leder i Senterungdommen
 • Berit von der Lippe, professor
 • Gerd von der Lippe, professor
 • Audun Lysbakken, leder i SV
 • Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom
 • Jon Michelet, forfatter
 • Kari Anne Moe, filmregissør
 • Bjørnar Moxnes, leder i Rødt
 • Aslak Sira Myhre
 • Trond Nordby, professor
 • Aasmund Nordstoga, artist
 • Gert Nygårdshaug, forfatter
 • Egil «Drillo» Olsen
 • Marion Palmer, forfatter
 • Arne Pedersen, leder av Kystfiskarlaget
 • Roy Pedersen, leder LO i Oslo
 • Sverre Pedersen, forbundsleder Norsk Filmforbund
 • Eystein Skjerve, professor
 • Ida Lovise Skylstad, tidligere nestleder Natur og Ungdom
 • Harald Stabell, høyesterettsadvokat
 • Thorvald Steen, forfatter
 • Shoaib Sultan, rådgiver
 • Anita Apelthun Sæle, tidligere stortingsrepresentant for KrF
 • Atle Teigland, konserntillitsvalgt Aker Solutions ASA
 • Lars Thue, forsker
 • Torbjørn Trondsen, professor
 • Anne Beathe K. Tvinnereim, nestleder Senterpartiet
 • Trygve Slagsvold Vedum, leder Senterpartiet
 • Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom
 • Steinar Westin, professor
 • Nicholas Wilkinson, leder i Sosialistisk Ungdom
 • Peter Ørebech, professor
 • Ann Ørjebu, tidl leder i Industri og Energi Ungdom
 • Hanne Ørstavik, forfatter