Meny
Bli medlem

Utbedring av Nordlandsbanen

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
I National Transportplan har jernbaneverket fått i oppdrag å utrede konsekvensene for en elektrifisering av Nordlandsbanen. Det er et skritt i riktig retning. Rana Gruber foretar store investeringer i forbindelse med malmfrakten i kommende år. Det er behov for å forsterke linja mellom Mo og Dunderland. Dette for å tåle den økte belastningen på respektive linjestrekning. Hva vil Fylkesråden foreta seg for å følge opp denne saken som er så viktig for utviklingen av vår landsdel?