Meny
Bli medlem

Utbetring av fleirbrukshuset i større samanheng

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Nissedal Senterparti bed kommunestyret om å få ei sak frå Rådmannen der utbetring av Fleirbrukshuset vert sett i ein større samanheng. Nissedal Senterparti legg vedtaket i kommunestyret 13.des-12 til grunn om å røste opp tak over Tambagarommet samt vedtaket om miljøretta helsevern i skulane.

Interpellasjon frå Nissedal Senterparti

Samordning av tiltak på Fleirbrukshuset

 

Nissedal Senterparti bed kommunestyret om å få ei sak frå Rådmannen der utbetring av Fleirbrukshuset vert sett i ein større samanheng.
Nissedal Senterparti legg vedtaket i kommunestyret 13.des-12 til grunn om å røste opp tak over Tambagarommet samt vedtaket om miljøretta helsevern i skulane.

 

Tre einingar skal gjere utbetringar for å tilretteleggje bruken av huset for innbyggjarane i kommunen. Det er ved å sjå investeringane og arealbruken samla at kommunen fullt ut kan nytte mogleikane i å ha eit fleirbrukshus. Nissedal valde å byggje kulturhus i samband med skulebygget på Tveit. Satsinga var å byggje eit bygg der arealet kunne  nyttast både dag- og kveldstid.

Tveit skule og Nissedal ungdomsskule  sine behov og ynskje på dagtid og røsting av taket i Tambagarommet med investering av 3 millionar bør sjåast i samanheng med:

 • Eining for skule:
  • Tveit skule og Nissedal ungdomsskule: Lukking av avvik i samband med rapport om miljøretta helsevern; ventilasjonsanlegg og opprusting av spesialromma for både kunst & handverk og mat & helse og sjå det i samband med universell utforming som blir eit lovkrav for alle kommunale bygg innan 2025. Kanskje Tambaga-romemt burde vere eitt av desse spesialromma?
  • Ventilasjonen i symjehallen må utbetrast, avvik på radom
 • Eining for kultur:
  • Trimrom – kan det vere i Murbygget ev i noverande personalrom for dei tilsette på skulen?
  • Ventilasjonen i symjehallen må utbetrast, avvik på radom
 • Eining for helse:
  • Behovet for frisklivssentral – kan det vere i Murbygget?