Meny
Bli medlem

Uten Sp ? ingen rød-grønn regjering

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Sp mistet sitt stortingsmandat i Akershus ved siste valg med svært små marginer. Med de endringer som er skjedd i mandattallet for Akershus ved valget i 2013 vil Sp beholde mandatet med det stemmetallet vi hadde i 2009. - Akershus trenger mer enn noensinne en Sp-representant på tinget. Med Sp?s nye førstekandidat, Erlend Grimstad fra Skedsmo, får vi en ung og dyktig talsperson for viktige verdier, sier varaordfører i Fet, Jon Røine i dette innlegget.

Valganalysen i RB lørdag 29. des. var interessant, men jeg håper og tror den vil vise seg å være feil.

Den beskrev en stortingsbenk fra Akershus uten Sp, og svært blå. Det er greit å få presentert situasjonen slik den ser ut i dag etter diverse meningsmålinger, men det er valget som avgjør og det er derfor viktig at velgerne blir klar over situasjonen og gjør noe med dem.

Sp mistet sitt stortingsmandat i Akershus ved siste valg med svært små marginer. Med de endringer som er skjedd i mandattallet for Akershus ved valget i 2013 vil Sp beholde mandatet med det stemmetallet vi hadde i 2009.

Og Akershus trenger mer enn noensinne en Sp-representant på tinget. Med Sp’s nye førstekandidat, Erlend Grimstad fra Skedsmo, får vi en ung og dyktig talsperson for viktige verdier. Han vil bli en sterk talsmann for at veksten i Akershus må spres utover i hele fylket, og ikke minst utnytte potensialet som ligger langs Kongsvingerbanen, noe som letter presset på veiene og dyrka mark. Dette også for å unngå for sterk konsentrasjon og ytterligere pressproblemer i Skedsmo, Lørenskog og Oslo.

Han er en sterk talsperson for et styrket jordvern og en økt norsk landbruksproduksjon, noe som også er viktig i et globalt perspektiv.

Vi skal ha ny Glommakryssing inn i rulleringen av NTP i vår. I Erlend Grimstad får vi en sterk talsmann for at videreutbygging av RV 22 må opp på prioriteringslistene.

Og ikke minst vil Grimstad være en tydelig forsvarer av folkets nei til EU, og det kommer vi til å trenge hvis en del av tendensen bl.a. i RB’s valganalyse slår til. I det hele kan faktisk hele det rød-grønne regjeringsalternativet stå og falle med om Sp får et mandat i Akershus. Derfor må Erlend Grimstad inn på tinget.

Jon Røine, varaordfører

Fet Sp