Meny
Bli medlem

Utfasing av oljefyr nummer 1000

Sist endret: 27.09.2020
- Utfasing av oljefyrer har skutt fart, og bare på tre måneder har vi fått over 1000 søkere. Tilskuddsordningen er vårt bidrag til å få fart på utfasingen, og gir boligeiere mulighet til å planlegge i god tid før et varslet forbud mot oljefyrer i 2020, sier statssekretær i olje- og energidepartementet, Ane Hansdatter Kismul.

Statssekretær Ane Hansdatter Kismul markerte at Enovas program for utfasing av oljefyrer på kort tid har fått 1000 søkere. Markeringen fant sted hjemme hos støttemottaker nummer 1000, Roar Valentinsen som bor på Rælingen i Akershus.

- Utfasing av oljefyrer har skutt fart, og bare på tre måneder har vi fått over 1000 søkere. Tilskuddsordningen er vårt bidrag til å få fart på utfasingen, og gir boligeiere mulighet til å planlegge i god tid før et varslet forbud mot oljefyrer i 2020. Derfor er dette et viktig tiltak i arbeidet med å bytte fossilt brensel med renere energi, sier statssekretær i olje- og energidepartementet, Ane Hansdatter Kismul.

Oljefyren hjemme hos Valentinsen er fra 70-tallet, og måtte uansett snart skiftes ut. Det anslås at det er rundt 60.000 oljefyrer rundt om i norske hjem, mange av dem på Østlandet.

I klimameldingen fastslo regjeringen at den blant annet vil fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger. Det legges opp til innføring av forbud mot fyring med fossilt olje i husholdningene i 2020.

Enova har fulgt opp dette ved å etablere i overgangsperioden en ny støtteordning rettet mot tiltak som bidrar til konvertering fra oljebasert oppvarming til fornybar vannbåren oppvarming i eksisterende privatboliger.

Siden programmets lansering i mai har Enova mottatt 1000 søknader om utfasing av oljekjeler. Enova har nå totalt lovet bort 25 millioner kroner til boligeiere som ønsker å erstatte oljekjelen med en fornybar varmeløsning. 

Det er anslått at de 1000 oljekjelene vil gi en total reduksjon i fyringsolje på 750.000 liter. Dette tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på 2025 tonn. I tillegg kommer reduksjon i NOx og svevestøv.