Meny
Bli medlem

Utfordrar helseministeren om Rjukan sykehus

Sist endret: 27.09.2020
Mener helseministeren at styret i Sykehuset Telemark har gjennomført omstillingene ved Rjukan sykehus med tilfredsstillende respekt og hensyn til de ansatte, med åpenhet, medvirkning og involvering, spør Kjersti Toppe helseministeren.

Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson spør helseministeren om følgende:

 

Kjersti Toppe (Sp): Mener helseministeren at styret i Sykehuset Telemark har gjennomført omstillingene ved Rjukan sykehus med tilfredsstillende respekt og hensyn til de ansatte, med åpenhet, medvirkning og involvering og kan helseministeren gi en avklaring på hva som vil være de ansattes situasjon etter 1. oktober, og bringe en nøyaktig oversikt over hvor mange av fagpersonellet som etter omstillingene vil beholdes som ansatte i Sykehuset Telemark Hf?

 

Begrunnelse

I høringsdokument Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF står det blant annet følgende om omstillingsprosessen:

«Gjennomføring av sykehusets Utviklingsplan 2014-2016 vil medføre at Sykehuset Telemark (STHF) må gjennomføre omstillingsprosesser og organisasjonsmessige endringer. Dette vil få personalmessige konsekvenser. Når det gjelder endringsprosesser som får følger for ansatte, skal det tilstrebes å gjennomføre omstillingsprosessene på en slik måte at det utvises respekt, og det skal tas hensyn til ansattes situasjon. Informasjon og åpenhet skal ivaretas ved medvirkning og involvering. Alle skal behandles på en ryddig og profesjonell måte. Det er til en hver tid gjeldende lov og avtaleverk som skal følges, og de tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres aktivt for at prosessene skal bli så gode som mulig.»

På tross av disse formuleringene kommer det nå stadige signaler om at de ansatte ved Rjukan sykehus er usikre på sin arbeidssituasjon etter 1. oktober og videre. Det synes som om foretaket gjennomfører omstillingene med mangel på respekt, hensyntagen, informasjon, åpenhet, medvirkning og involvering, ryddighet og profesjonalitet.