Meny
Bli medlem

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Vestfold

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Vestfold Senterparti mener at AMK-sentralene for Buskerud, Vestfold og Telemark bør vurderes sammenslått og samlokalisert i Tønsberg med nødsentralene for brann og politi.

Samlokalisering av telefonsentral for nødetatene

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK 113) bør vurderes samlokalisert i Tønsberg med telefonsentralen for brann og politi i Buskerud, Telemark og Vestfold. Ved en eventuell sammenslåing av AMK-sentralene for Buskerud, Vestfold og Telemark og samlokalisering med nødsentralene for brann og politi, er det viktig at den faglige kvaliteten på tjenestene opprettholdes. Så lenge det er gjennomført nasjonale målinger har AMK Vestfold og Telemark ligget på topp. Det er viktig at kvaliteten på tjenestene tas med i vurderingen om sammenslåing og samlokalisering av nødetatene slik at ikke befolkningen blir skadelidende.

 

Når nødsetralene 110/112 blir lagt ned i Drammen for å flyttes til Tønsberg, følger ikke AMK- sentralene med. Da blir det en sentral liggende på politihuset i Drammen og en blir liggende på sykehuset i Tønsberg.

 

I rapporten fra 22 juli-kommisjonen kan man lese: "For denne aksjonens vedkommende har involverte operasjonssentraler i ulik grad evnet å sikre viktig informasjon fra innringere. Så langt kommisjonen kan se, har Søndre Buskerud løst dette tilfredsstillende."  Dette gjelder altså de tre sentralene.

 

I Hovedredningssentralens tilsynsrapport for 2014 kan man lese: "Samvirke fungerer svært godt på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Tilsynet observerer god effekt av samlokaliseringen av de tre nødetatene." 

 

Vestfold Senterparti mener at AMK-sentralene for Buskerud, Vestfold og Telemark bør vurderes sammenslått og samlokalisert i Tønsberg med nødsentralene for brann og politi.