Meny
Bli medlem

Uttalelse vedtatt på Fylkestinget

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Senterpartiet med Sandra Borch la onsdag formiddag frem forslag om utalelse fra fylkestinget hvor det uttrykket stor bekymring for de kutt som gjøres i rus og psykiatritilbudet i Troms.

- Vi må verne om de svakeste i samfunnet, ved å fjerne dette tilbudet fryker jeg det vil få dramatiske konsekvenser for denne pasientgruppen.

- Vår tydelige beskjed til UNN og Regjeringen er at tilbudet må styrkes, ikke legges ned, sier Borch. 

Utalelsen til Borch ble vedtatt enstemmig på fylkestinget og lyder som følger: 

Troms fylkesting er bekymret for de kutt det er varslet i rus og psykiatritilbudet i Troms. Bakgrunnen er at årets forventede underskudd på 70 mill. vil gi UNN en omstillingsutfordring på 170 millioner kroner i 2015. Det betyr at kostnadene i dagens drift må reduseres tilsvarende. På bakgrunn av dette, står både Rus- og psykiatriposten på Åsgård og Døgn Storsteinnes (kløvertun) i fare for å bli lagt ned. Posten (ROP) på UNN avdeling Åsgård  har ansvar for en av samfunnets mest sårbare grupper: Unge personer med alvorlige ruslidelser kombinert med psykiske lidelser. På sengeposten får personer mellom 18 og 40 år behandling for begge lidelsene.

Helsefortakene rundt om i hele landet må gjøre store kutt i sine budsjetter, dessverre går det ut over viktige psykiatriske tilbud. Troms Fylkesting mener regjeringen må styrke helseforetakene økonomisk slik at de kan utføre viktige verdifulle samfunnsoppgaver for de mest sårbare gruppene i samfunnet.