Meny
Bli medlem

Uvisse om samferdselssatsing

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Sp har i regjering lagt fram tidenes satsing på samferdsel. Med Nasjonal Transportplan (NTP) skal vi bruke 508 milliardar kroner på samferdsel. Summen er like stor som om vi skulle bygt hundre operahus. Regjeringa har stor tillit på at planen blir gjennomførd: Vi har i NTP lagt fram ei konkret oppskrift for korleis vi skal byggje dei ulike prosjekta, og korleis dei skal finansierast. Vi har sidan vi overtok overoppfylt gjeldande NTP og dermed vist at vi gjer det vi seier vi skal gjere.

 

Kontrasten er stor til Frp og Hogre. Dei er grunnleggjande ueinige om korleis dei skal skaffe pengar til samferdslesektoren.

· Frp er mot bompengar, Hogre er for

· Frp vil ikkje folgje handlingsregelen, Hogre foreset at den skal gjelde

· Frp onskjer ikkje OPS, Hogre har det som det viktigaste grepet sitt

Summen av dette er at den historiske satsinga vi har lagt fram står i fare for a bli torpedert dersom det blir eit regjeringsskifte. Frp garanterer at dei fyrste 25 mrd. som blir skaffa til samferdslesektoren skal brukast på å slette noverande bompengegjeld. Hogre legg seg på dei same økonomiske rammene som Regjeringa. Dette viser at Frp/Hogre med all sannsynligheit må ta pengar frå framtidige planlagte prosjekt for å bruke på å nedbetale prosjekt som allereie er ferdig bygde.