Meny
Bli medlem

Valget er viktig !

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Kanskje mange har glemt det, men det sitter nok fortsatt i minnet til mange. Den fylkespolitiske krigserklæringen fylkesrådet til Pia Svensgaard (Ap), bestående av Ap, H og Krf, sendte til store deler av Troms på slutten av 2013.

De foreslo en sanering av det videregående skoletilbudet i store deler av fylket og Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen ble i realiteten ble foreslått skrinlagt. Det er bare ett og ett halvt år siden.

Da reagerte folk over hele fylket med fortvilelse og forbannelse, og et langt på vei tverrpolitisk opprør mot den daværende politiske ledelsen i fylkeskommunen fosset fram mot fylkestinget i desember 2013. På veien dit gikk fylkesrådet i oppløsning og et nytt politisk flertall utviklet seg hvor man slo fast at den desentraliserte skolestrukturen skulle ligge fast og arbeidet med realiseringen av Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen skulle fortsette. Ikke fordi man hadde andre eller mere penger, eller ikke visste at det ville bli krevende, men fordi man mente at det var rett og viktig for Troms, hele Troms. Det er jeg glad for skjedde, og jeg er glad for at jeg som folkevalgt kunne være en del av det som ble resultatet.

En noe ekstraordinær politisk situasjon utløst av politiske forslag som ville undergrave en viktig grunnleggende politisk retning for fylket og dets innbyggere. Nemlig at fylkeskommunen og dets folkevalgte er til for innbyggere og samfunn i hele fylket, det være seg i Tromsø, Skjervøy, Harstad, Lenvik, Salangen eller Karlsøy. Det er ingen enkel sak, men det er det det handler om. Det handler om å utvikle hele fylket i samarbeidet mellom regionalt folkevalgt nivå, kommuner, næringsliv og alle som ser mulighetene og har tro på framtida i nord. Det forteller også at de som mente at fylkeskommunen og det regionale folkevalgte nivået ikke var viktig, tok feil. Veldig feil. Og de tar etter min mening fortsatt feil.

Fylkeskommunene bør som regionalt folkevalgt nivå få mere makt og ansvar på bekostning av statlig makt og byråkrati. Det vil fortsatt være lettere for stortingsrepresentanter og regjeringsfolk fra Oslo og andre deler av landet, å bry seg lite om hva som er viktig her hos oss, enn det er for folkevalgte i fylkestinget fra Målselv, Lenvik, Tromsø eller Skånland som bor og lever her. Og som alle er opptatt av vår felles framtid og våre muligheter som innbyggere i Troms, hele Troms. Vi trenger et sterkere regionalt folkevalgt nivå med flere oppgaver, mere ansvar og rett tilpasset økonomi. Da kan vi som bor her i større grad bestemme vår framtid, og i mindre grad overlate det til Oslomakta, som ikke vil ha et tyngdepunkt i nord. Dette handler om makt!

Jeg håper erfaringene fra 2013 minner mange om at det faktisk betyr noe å ha et regionalt folkevalgt nivå, som, hvis man vil, kan stå oppreist, tale sentraliseringen midt i mot og gjøre viktige veivalg for framtida til hele Troms og landsdelen. Ved høstens fylkestingsvalg kan du òg mene noe om det.

Ivar B. Prestbakmo (Sp)

Fylkesråd for Samferdsel og Miljø i Troms