Meny
Bli medlem

Valgkampåpning på Ullandhaugstårnet.

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Den 12.august hadde Rogaland Senterparti valgkampåpning for media i Sør-fylket. Geir Pollestad og Sofie M Selvikvåg(2.kandiat) presenterte dei viktigste sakene for partiet i Sør-fylket.

Her kommer deler av innlegger som Geir Pollestad hadde under åpningen:

"Valgkampen er i gang, og  me er klare. Målet er enkelt: Me skal  Sikre Senterpartiets mandat i Rogaland." 


For Senterpartiet er det en ny situasjon når Magnhild nå ikke stiller til gjenvalg. Me vil takke Magnhild for innsatsen på Stortinget og i regjering i 20 år. 

Hva er viktigst: 

Lokal velferd. Det viktigste for meg er at ungene har gode og trygge barnehager og skoler. Og at helsevesenet tar mot oss og behandler oss godt den dagen vi blir sjuke eller trenger hjelp på grunn av alder. Kommuneøkonomi er et satsingsområde for Sp. Kamp mellom enda sterkere vekst i privat rikdom eller satsing på fellesskapet. 

Dette valget er et valg om din kommune. På høyresiden er svaret kommunesammenslåing, men  hva var spørsmålet? Senterpartiet er  garantisten mot tvangsammenslåing av kommuner. Dette er et tema for kommunevalget - ikke stortingsvalget. Og vi krever svar på hvordan høyre vil at  kommunekartet skal bli før  før valget. 

Samferdselspolitikken: Ryfast eller Rogfast? Ja takk, begge deler.  Ryfast i gang. Rogfast forhåndsinnkreving i gang. Nord Jæren må få sin løsning. Det er et vedtak på plass om bussbane, og med Høyres tilbakevendende omkamper vil det bare føre til mer papirer, utredninger og lengre køer. Senterpartiet er klar til å starte arbeidet på busbane nå!  

Senterpartiet vil og satse på bedre mobildekning, bredbånd, fylkesveier og ikke minst rassikring. 

Mat og matproduksjon er Rogalands neste største næring. Og ingen næring står så mye på spill for. Truslene etter ostetollen slo ikke til. Kan reverseres med virkning fra 1. januar 2014. 

I avisene har det vært en krangel om hvem som er miljøpartiet, her skiller Senterpartiet seg fra de andre partiene for vi ønsker å ta naturen i bruk for å redde miljøet. Vi vil satse på fornybar energi, løftet om 1000 vindmøller står fast, og når de andre partiene kun er opptatt av buss og bane, har vi i Senterpartiet innsett at mange er avhengige av bilen, uansett hvor ofte og mange tog som går. Derfor vil vi satse på mest mulig miljøvennlige biler, vi ønsker for eksempel å legge til rette for at flest mulig kan kjøre el-bil.

Les mer fra pressekonferansen her:

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6804382.ece

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Sp-vil-ha-massiv-utbygging-av-vindmoller-i-Rogaland-3230678.html#.Ugoe7jY4WJA

http://www.nrk.no/rogaland/valgkampen-er-i-gang-1.11178297