Meny
Bli medlem

VALGRAPPORT FRA THOR JØRGEN

Sist endret: 27.09.2020
Nå pågår valgkampen for fullt. Husk å diskutere politikk med naboer og venner.

I ettermiddag var vi samlet til valgstand på Tonstad og da ble det en hyggelig prat med noen personer som tok veien innom oss. Det gjentagende spørsmålet er, "hvorfor skal vi slå oss sammen med en/flere kommuner. Den største utfordringen for dette prosjektet er, at det neppe vil dette medføre bedre tjenester for innbyggere i Sirdal. Kommunereform er "bestilling" og ingen innhold  bortsett et ord robust, et ord som gjennom denne debatten har mistet sitt innhold.

Kommuner vi grener til er distrikter i sine respektive kommuner, og er enig i det som påpekes, "da blir vi en del av distriktene". Vi  skal ha fokus på kvalitet og god kompetanse hos de som utfører tjenester i vår kommune, stimulere til fortsatt vekst og utvikling i vårt næringsliv, legge til rette for og stimulere til fortsatt god utvikling for landbruk og matproduksjon.

Mitt inntrykk er at dette også er tilfellet for mange kommuner, lokale tiltak og tilpasninger med utgangspunkt i muligheter og utfordringer.

Der det er kort ubyråkratisk  vei fra innbyggere til beslutningstakere viser det seg at innbyggerne er mest fornøyd med tjenestene.

Resultatet av en reform på dette nivået medfører en sentralisering av makt og tjenester. Skal kommuner slås sammen bør det være for at disse kommunene ønsker det, og demokrati ivaretas når innbyggerne ved folkeavstemning gir tilkjenne hva det mener. Dette er vedtatt politikk for Senterpartiet, for oss er tvang maktmisbruk fra regjeringen, noe som viker udemokratisk.

Det ble også tid til journalisten i Avisen Agder, Tor Sindre Tjomlid. Hans spørsmål gikk på hvorfor velgerne skulle stemme Senterpartiet. Jeg ga han så mange eksempler på hvorfor vårt grunnsyn, verdier, og forvalteransvar er viktig for kommunene og Norge inn i framtiden.

Det ble nok også et mer  nyansert bilde på konkrete spørsmål, med det referer avisen i en av de kommende dagene.

Gleder meg til å treffe mange velgere på Sirdalsdagene og Dyrskue i Lyngdal i løpet av helgen.

Thor Jørgen Tjørhom