Meny
Bli medlem

Valkomiteens innstilling klar

Sist endret: 27.09.2020
- Valkomiteen i Senterpartiet innstiller på attval av leiar Liv-Signe Navarsete, 1. nestleiar Ola Borten Moe og 2. nestleiar Trygve Slagsvold Vedum. Me meiner at dei tre er dei rette til å leia Senterpartiet vidare, seier leiar i valkomiteen Magnar Lussand. Valkomiteen la i dag fram heile si innstilling til nytt sentralstyre for Senterpartiet.

 

- Me ser at Senterpartiet leverer svært godt på det politiske området. Og det er det som tel. Fylkeslaga har gitt sine innspel til valkomiteen, og me konstaterer at Senterpartiets leiartrio har brei oppslutnad i partiet. Komiteen har også gjennomført grundige intervju med kandidatane. Vår konklusjon er klinkande klar. Valkomiteen har tillit til leiinga i partiet, seier Magnar Lussand.

Nytt sentralstyre skal velgjast laurdag 6. april, på landsmøtet til Senterpartiet som er på Hotel Alexandra i Loen i Sogn og Fjordane 5. - 7. april. -  Innstillinga frå valkomiteen er einstemming. No er det opp til landsmøtet om dei vil setja sitt stempel på valkomiteens konklusjon, seier leiar i valkomiteen Magnar Lussand.

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV SENTRALSTYRE PÅ LANDSMØTET 2013:

Leder:                       Liv Signe Navarsete, Sogn og Fjordane

1.nestleder:             Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag

2.nestleder:             Trygve M.S. Vedum, Hedmark

 

Styremedlemmer:

Ingunn Dalaker Øderud, Buskerud

Bengt Fasteraune, Oppland

Per Inge Bjerknes, Østfold                                                       

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus      (ny)

Gro-Anita Mykjåland, Aust-Agder                              (ny)

Janne Sjelmo Nordås, Nordland                                (ny)

 

Vararepresentanter:

 

  1. Tomas Iver Hallem                             Nord-Trøndelag
  2. Geir Iversen                                        Finnmark
  3. Ragnhild Aarflot Kalland                   Møre og Romsdal
  4. Kjersti Toppe                                       Hordaland
  5. Bjarne Undheim                                 Rogaland      (ny)
  6. Bjørg Sandkjær                                 Oslo (ny)

 

Repr. Senterkvinnes styre:                     Bengt Fasteraune

vararpr.:                                          Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

 

Repr. Senterungdommen styre:           Per Inge Bjerknes

            vararepr.:                                        Ingunn Dalaker Øderud

 

Om personane i valkomiteens innstilling:

 

Liv Signe Navarsete

Født 1958.  Kommunal- og regionalminister.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sogn og Fjordane, siden 2005.

Av utdanning er Navarsete cand.mag. med fagområdet øk./adm./IKT fra Høgskolen i Sogn og fjordane og mellomfag organisasjons- og adm.vitenskap fra Universitetet i Bergen.

Nestleder i Senterpartiet siden 2001.  Leder fra høsten 2008.

 

Ola Borten Moe

Født 1976 i Trondheim. Olje- og energiminister.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sør-Trøndelag, siden 2005.

Utdannelse:  Agronom, mellomfag statsvitenskap og historie.

Medlem i Trondheim bystyre fra 1995 – 2007.

Nestleder i Senterpartiet siden 2011.

 

Trygve Slagsvold Vedum

Født 1978.  Bosatt i Stange.  Landbruksminister.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Hedmark, siden 2005.

Utdanning: Div. fag fra landbruksskoler, Høgskolen i Hedmark – realfag.

Bachelor med sosiologi og statsvitenskap.

 

Ingunn Dalaker Øderud

Født 1961. Bosatt i Modum i Buskerud.  Utdannet agronom.

Driver som selvstendig næringsdrivende på Øderud gård.

Varaordfører i kommunestyret.

 

Bengt Fasteraune

Født 1964.  Bosatt på Dovre i Oppland.  Ordfører fra 2007.

Utdannelse og arbeidserfaring fra Forsvaret, sist som oberstløytnant ved Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås.

 

Per Inge Bjerknes

Født 1979.  Bosatt på Borgenhaugen i Sarpsborg.

Masterstudium i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Heltidspolitiker i Østfold fylkeskommune fra 2007.  Fra 2011 fylkesvaraordfører.

 

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Født 1974.  Bosatt i Enebakk i Akershus.

Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tidl. leder i Senterungdommen.

Statssekretær i Kommunal- og reg.departementet.

 

Gro-Anita Mykjåland

Født      Bosatt i Iveland i Aust-Agder. Ordfører fra 2011.

Har i mange år arbeidet som kabinpersonale i SAS.

2.  kandidat til stortingsvalget 2013.

 

Janne Sjelmo Nordås

Født 1964. Bosatt i Hattfjelldal i Nordland.  Stortingsrepresentant fra 2009.

Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.

Gårdbruker med tilleggsnæring innen grønn omsorg.

 

Tomas Iver Hallem

Født 1975. Bosatt i Verdal i Nord-Trøndelag.

Utdannelse fra Mære landbruksskole og årsstudium i kommunal økonomi og ledelse.

Kommunestyrerepresentant fra 1995-2011. Fylkestingsrepresentant fra 2011.

 

Geir Iversen

Født 1954. Bosatt i Hasvik i Finnmark.

Jobbet som fisker, lærer, kulturkonsulent og skolesjef.

Kommunestyrerepresentant fra 1995-2011.  Ordfører fra 2003 – 2007.

 

Ragnhild Aarflot Kalland

Født 1960.  Bosatt i Volda i Møre og Romsdal.  Ordfører fra 2003-2011.

1.vararepresentant til Stortinget.

Utdannet hjelpepleier.  Arbeider nå som enhetsleder for omsorg i Hornindal kommune.

 

Kjersti Toppe

Født 1967.  Bosatt i Bergen.

Utdannet lege, og arbeidet som kommunelege II i Bergen.

Medlem av Bergen bystyre 2003-2009.  Stortingsrepresentant fra 2009.

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

 

Bjarne Undheim

Født 1951.  Bosatt i Time i Rogaland.

Kommunestyrerepresentant fra 1991-1999. Leder av Norges Bondelag fra 2002-2008.  Heltidsbonde fra 2008.

 

Bjørg Sandkjær

Født 1972.  Bosatt i Oslo.

Master of Science fra London School of Economics.

Arbeider som seniorrådgiver i Norad, hiv og aids/seksuell og reproduktiv helse og rettigheter til seksuelle minoriteter i Afrika.