Meny
Bli medlem

Vanskeleg valg- eller?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Nei det er det ikkje! Skal me ha eit parti som er bra for alle, der dei bur, må du stemme Senterpartiet. Ingen vil vel ha forandring, når ingen kan forklare oss i klartekst kva me får!

 

 

 Det einaste me veit, er at blir det eit skifte, får me ei regjering som vil bruke mykje tid og ressursar på å (kanskje) bli einige. Stem Beate Marie Dahl Eide inn på Stortinget. Ho er den beste kandidaten for Telemark, og ho har gjort ein strålande jobb innan samferdsel. Senterpartiet og Beate Marie Dahl Eide treng DIN stemme.

 

Liv Irene Mandt Lindvig

Nissedal Senterparti