Meny
Bli medlem

Vår trygghet betyr ikke bare nærpoliti og kort beredskapstid

Sist endret: 27.09.2020
Men det er en viktig del av det å trygge innbyggerne, og det er politiets samfunnsoppdrag. Disse tema har jeg skrevet mye om tidligere og uttrykt min bekymring rundt. Men det er også andre områder jeg blir bekymret over, et av dem er ID tyveri.

Identitetstyveri oppstår når noen anskaffer, overfører, besitter eller fremstår som rette innehaver av personlige opplysninger tilhørende en privatperson eller selskap på en uautorisert måte, med den hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet og identitetssvindel er ervervelse av penger, varer, tjenester og andre fordeler eller unngåelse av økonomiske eller andre forpliktelser ved å utgi seg for å være en annen ved bruk av falsk identitet.

Denne formen for kriminalitet har blitt enklere og mer lukrativt å drive med. Mye av årsaken til dette er folks økte bruk av sosiale medier og andre digitale løsninger.

Man regner med at omlag 230 000 nordmenn ble utsatt for ID tyveri i 2013 og vi vet at i 2012 kostet ID-tyverier nordmenn om lag 2,7 milliarder kroner. Det er mye penger, men det gir også store vanskeligheter på andre områder, for de som blir utsatt for dette. Med den store økningen vi ser i antall ID-tyverier i Norge, er dette absolutt bekymringsfult. Jeg mener at vi må få et større fokus på dette, å sette i gang tiltak for å styrke norsk identitetssikkerhet.

Åtte av ti nordmenn har i en undersøkelse svart at de nå er villige til å bruke fingeravtrykk for å bekrefte sin identitet. Dette mener jeg er en enkel og sikker forsikring som det må være enkelt å innføre der dette måtte passe. Men det løser ikke tyveri på digitalt bruk, der må regjeringen sette press på og gi ferske øremerka midler til politiet,  til å samarbeid med flere andre offentlige organer og det private næringsliv for å identifisere utfordringene og finne gode løsninger.

 

Til oss alle: Vær bevisst på hvor man legger igjen personlige opplysninger og personlige spor!

 

Til Regjeringen: Sett igang et arbeid med større fokus på ID tyveri og som styrker norsk identitetssikkerhet.

 

 

Gunn Iversen Stokke

Senterpartiet