Meny

Våre toppkandidater

Sist endret: 16.03.2017
Knut A. Austad, Siv Brekka og Oddbjørn Kylland er våre toppkandidater til fylkestingsvalget. Les mer om dem her!
        

Knut A. Austad (født 1953) fra Bygland er vår førstekandidat.  Knut har vært ordfører i Bygland i mange perioder og er nå medlem av fylkestinget, partiets gruppeleder og medlem av fylkesutvalget.

  Siv Brekka (født 1980) fra Arendal er andrekanddiat.  Siv er til daglig sykepleier og har variert og lang organisasjonsbakgrunn, bl.a. fra 4H. Hun har vært engasjert i Senterpartiet i flere år.

 

  Oddbjørn Kylland (født 1975) fra Lillesand, tredjekandidat. Han er i dag medlem av bystyret i Lillesand og er fylkesleder for Aust-Agder Senterparti. Oddbjørn er også Senterpartiets førstekandidat til kommunevalget i Lillesand.