Meny

Varige petroleumsfrie områder

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti går inn for et varig vern av områdene Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene. Dette er sårbare områder som skal skjermes for petroleumsrelaterte inngrep. Hensynet til naturverdiene, fiskeriinteressene, reiselivet, det øvrige næringslivet og Norges bidrag til globale CO2-utslipp må gå foran.

                                              

Varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene.

Buskerud Senterparti går inn for et varig vern av områdene Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene. Dette er sårbare områder som skal skjermes for petroleumsrelaterte inngrep. Hensynet til naturverdiene, fiskeriinteressene, reiselivet, det øvrige næringslivet og Norges bidrag til globale CO2-utslipp må gå foran.

Det investeres i dag mer enn 200 milliarder i olje- og gassektoren, dette påvirker vår private økonomi og landets økonomi .

Siden midten av 1990- tallet har boligprisene i Norge steget med 300 prosent. Brutto gjeldsnivå i norske husholdninger er i gjennomsnitt omtrent 200 prosent av disponibel inntekt. Vi ligger med andre ord ikke på Europa-toppen bare i olje-og gassinntekter, men også i privatgjeld og boligpriser. Oljeøkonomien gir mer penger i omløp, høyere kostnadsnivå og økt forbruk av varer og tjenester. I tillegg blir industrien vår stadig mer ensidig, omlag halvparten av industriarbeidsplassene er nå knyttet til offshoreindustrien. Buskerud Senterparti mener at norsk økonomi som følge av dette i dag er for sårbar for svingningene i internasjonal økonomi. Verden er også i økologisk krise. Klimaproblemene blir ikke løst om vi ikke erstatter oljen med fornybare ressurser.

Buskerud Senterparti mener derfor at  Norge ikke kan fortsette med så store petroleumsinvesteringer med mål om å hente opp olje i samme tempo som frem til nå. Norge må bruke oljeformuen til å investere i forskning og utvikling av en landbasert industri som kan være kjernen i en ny norsk bioøkonomi. Et lønns-, kostnads-, og forbruksnivå mer på linje med våre handelspartnere og likeverdige økonomiske forhold i befolkningen,  er nødvendig for å bedre norsk næringslivs konkurransedyktighet og verne befolkningen i mot store økonomiske sjokk i husholdningene.