Meny
Bli medlem

Vedrørende Ordførerspørsmålet i Salangen.

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Etter at Ivar B Prestbakmo har takket ja til å bli nytt Fylkesråd for Samferdsel og Miljø i Troms og søker fritak fra kommunestyret i Salangen og vervet som Ordfører, har Styret og Kommunestyregruppa til Salangen Sp hatt møte og diskutert saken.

I møtet kom en fram til følgende:

Senterpartiet har 9 representanter i kommunestyret og inngikk en valgteknisk samarbeidsavtale for perioden 2011 -2015 med Høyre for kommunestyreperioden, som innebærer at SP skulle ha Ordføreren og Høyre varaordføreren. Senterpartiet står ved denne avtalen og en har i møte besluttet at Sigrun Wiggen Prestbakmo er Senterpartiets Ordførerkandidat.

Sigrun Wiggen Prestbakmo (40 år) har to perioder bak seg i Kommunestyret i Salangen, derav en som leder av Ressursutvalget. Videre har hun en periode bak seg som Fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag, samt har vært politisk engasjert i en årrekke både i Senterungdommen som blant annet sentralstyremedlem og nestleder, samt i Senterpartiet for øvrig. Hun er i dag ansatt i Bufetat Lamo Ungdomssenter og er utdannet banevernspedagog med tilleggsutdanninger.

Jon Christian Anker                                                                             Miriam Jensen Bekkeli

Gruppeleder Kommunestyregruppa                                                    Leder Salangen Sp